LN-OZY

Robinson Helicopter Company
R44 II

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 13800
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: European Helicopter Center AS
Adress: Sandefjord Lufthavn
Hangarveien 13
3241 SANDEFJORD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-04-17
Aircraft Added
European Helicopter Center AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-03-29 EHC European Helicopter Center AS     Kopi av forlenget ARC
2016-04-06 EHC European Helicopter Center AS     Kopi av forlenget ARC
2015-06-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-04-21 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OZY- kopi av midlertidig tillatelse
2015-04-20 EHC European Helicopter Center AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for fabrikknytt helikopter importert fra U.S.A.
2015-04-20 DNB Bank Asa     registrert pantedokument
2015-04-20 EHC European Helicopter Center AS     registrert luftfartøy
2015-04-20 EHC European Helicopter Center AS     EHC - Oppdatert Operations Specifications i forbindelse med flåteutvidelse for LN OZY
2015-04-15 EHC European Helicopter Center AS     EHC - Flåteutvidelse for LN OZY
2015-04-11 EHC European Helicopter Center AS     søknad om luftdyktighetsbevis
2015-04-11 EHC European Helicopter Center AS     Søknad om Luftdyktighetsbevis
2015-04-10 EHC European Helicopter Center AS     registrering av luftfartøy
2015-01-28 DnB Bank ASA     1.gangs tinglysing av pantedokument - European Helicopter Center AS
2015-01-22 Skytec AS     Tildeling ICAO 24-bit kode
2015-01-22 Skytec AS     Tildeling ICAO 24-bit kode for programmering av ELT
source: caa.no