LN-NHE

Boeing Commercial Airplane Group
737-8JP

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-8JP
MSN: 41136
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: DY9 Leasing LLC
Adress: 1100 North Market Street
New Castle County
Wilmington, Delaware 19890-1605
USA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-05-19
Aircraft Added
DY9 Leasing LLC

Related Youtube videos

LN-NHE data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 (LN-NHE) Go-Around in Umeå

LN-NHE data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 LN-NHE Landing Malaga LEMG

LN-NHE data-toggle=

Norwegian Air Boeing 737-800 LN-NHE departures Hamburg Airport

LN-NHE data-toggle=

[FULL HD]Norwegian Air Shuttle Boeing 737-800 Takeoff From Belgrade

LN-NHE data-toggle=

Norwegian 737-800 Bergen-Reykjavik/Keflavik Push-back, Takeoff, Inflight, Landing DY1172

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-09-22 Norwegian Air Shuttle ASA     MP Statement
2017-09-13 Norwegian Air Norway AS     Godkjenning av innleie og flåteutvidelse
2017-09-12 Norwegian Air Norway AS     godkjenning av wet-lease avtale
2017-09-08 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     søknad om godkjenning av innleie og wetlease
2017-06-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-06-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Endring Ops Spec
2017-06-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Endring Ops Spec
2017-06-12 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     SØKNAD OM GODKJENNING AV INNLEIE OG WETLEASE
2017-05-05 Norwegian Air Shuttle ASA     2nd Extension ARC 15a
2016-04-22 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC 15a, 1st. Extension
2015-05-21 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-NHE- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-05-20 Norwegian Air Shuttle ASA     registrering av luftfartøy
2015-05-20 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     registering av pant og IDERA
2015-05-20 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     vedtak om godkjenning av innleie/flåteutvidelse
2015-05-19 Norwegian Air Shuttle ASA     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate for nytt fly som importeres inn i EASA området
2015-05-19 Royal Norwegian Consulate - Seattle     utstedelse av midlertidig nasjonalitets- og registreringsbevis
2015-05-19 Norwegian Air Shuttle ASA     Temp CofR + Statement Export CofA
2015-05-19 Norwegian Air Shuttle ASA     bill of sale - registreringsbevis
2015-05-19 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     effektueringsmelding for registrering av pantobligasjon og IDERA
2015-05-18 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om godkjennelse av innleie
2015-05-18 Norwegian Air Shuttle ASA     Export CofA
2015-05-17 Norwegian Air Shuttle ASA     Export Certificate of Airworthiness
2015-05-15 Norwegian Air Shuttle ASA     Digitale Leveransedokumenter
2015-05-13 Norwegian Air Shuttle ASA     EASA Air OPS Compliance List
2015-05-13 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     Vedtak om unntak for nasjonalitetsvilkåret
2015-05-13 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     registering av pant og IDERA
2015-05-12 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     Søknad om unntak for nasjonalitetskrav
2015-05-11 Norwegian Air Shuttle ASA     Første Veierapport
2015-05-11 Norwegian Air Shuttle ASA     Noise Characteristic Data Sheet
2015-05-05 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om luftdyktighetsbevis
2015-05-05 Norwegian Air Shuttle ASA     EASA Air OPS Compliance List
2015-04-30 Norwegian Air Shuttle ASA     AFM Sider
2015-04-29 Norwegian Air Shuttle ASA     AIN Info
2015-04-28 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2015-04-28 Norwegian Air Shuttle ASA     LN-NHE- kopi av midlertidig tillatelse
2015-04-27 Norwegian Air Shuttle ASA     Non registration certificate
2015-04-17 Boeing Company     EU Special Requirements for Delivery of New Aircraft - Boeing Model 737-800 Aircraft YT270 for BOC Aviation / Norway Air Shuttle
2015-03-19 Utenriksdepartementet     Søknad om foreløpig registrering av luftfartøy i utlandet
2015-03-17 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Søknad om flåteutvidelse LN-NHE og LN-NHF
2015-03-17 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om flåteutvidelse
2015-03-17 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om foreløpig registrering
2015-03-17 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om registrering
2014-09-08 Norwegian Air Shuttle ASA     Tildeling av ICAO 24-biters kode
2014-09-03 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om tildeling av ICAO 24-biters kode
source: caa.no

More information: