LN-OFG

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 7023
Engines: 1
Weight: 2250
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Helitrans AS
Organization number: 980313360
Adress: Trondheim Lufthavn, Værnes
7502 STJØRDAL
Norge
Fax: +47 74 82 76 25
Phone: +47 48 31 30 00
Radio License. Number: 5673
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Nordenfjeldske luftfart AS
Adress: Olav Tryggvassons gt. 39/41
7011 TRONDHEIM

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-05-20
Aircraft Added
Nordenfjeldske luftfart AS

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
VHF Maritime Communication Transceiver 138-174 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-01-20 Helitrans AS     ARC - 1.st extension
2016-06-08 Helitrans AS     Helitrans AS - Godkjenning av lukking - ACAM Rapport 0001-8936
2016-05-30 Helitrans AS     Helitrans AS - ACAM Rapport 0001-8936
2016-05-11 Helitrans AS     Helitrans AS - Korrespondanse ifm lukking av avvik - Rapport 0001-8936
2016-05-02 Helitrans AS     Helitrans AS - Tilbakemelding på plan for lukking av avvik etter ACAM 0001-8936
2016-04-26 Helitrans AS     Helitrans AS - ACAM Rapport 0001-8936
2016-04-04 Nasjonalt register over luftfartshindre     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-04-01 Helitrans AS     Helitrans AS - ACAM rapport 0001-8936 - LN-OFG
2016-03-10 Helitrans AS     Helitrans AS - dok innhentet før inspeksjon av LN-OFG
2016-03-07 Helitrans AS     Helitrans AS - varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring LN-OFG
2016-03-07 Transportstyrelsen     Varsel om ACAM in depth inspeksjon av LN-OFG under vedlikehold i Sverige
2016-01-26 Helitrans AS     Rekommendation ARC
2016-01-13 Sofia Pettersson     Rekommendation ARC
2015-06-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OFG- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-05-28 Helitrans AS     Vedtak om godkjenning av Innleieavtale og flåteutvidelse med oppdatert Operations Specifications
2015-05-27 Helitrans AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og validering av ARC for brukt helikopter importert fra EASA medlem Italia
2015-05-21 Helitrans AS     Innleieavtale for godkjenning og endring i AOC
2015-05-20 SG Finans AS (1)     Registrering av panterett i luftfartøy
2015-05-20 Nordenfjeldske Luftfart AS     originalskjøte
2015-05-19 Helitrans AS     effektueringsmelding
2015-05-19 Helitrans AS     slettelsesattest fra italiensk register
2015-05-18 Helitrans AS     Ad. Omregistrering helikopter - Fra Italiensk kjennetegning - til norske kjennetegn LN-OFG
2015-05-18 Helitrans AS     Vedlikeholdsrapport - original ARC
2015-05-18 Helitrans AS     søknad om luftdyktighetsbevis
2015-05-12 Nordenfjeldske Luftfart AS     originalskjøte
2015-05-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OFG- kopi av midlertidig tillatelse
2015-05-05 Helitrans AS     Tildeling av ICAO 24 bit kode for programmering av ELT og transponder
2015-05-05 Helitrans AS     Tildeling av ICAO 24 bit kode for programmering av ELT og transponder
2013-06-13 SG Finans AS     Panterett i luftfartøy
source: caa.no