LN-NHF

Boeing Commercial Airplane Group
737-8JP

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-8JP
MSN: 42075
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: DY9 Leasing LLC
Adress: 1100 North Market Street
New Castle County
Wilmington, Delaware 19890-1605
USA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-06-29
Aircraft Added
DY9 Leasing LLC

Related Youtube videos

LN-NHF data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 LN-NHF Landing Malaga LEMG

LN-NHF data-toggle=

Norwegian 737-800 Sharp turn before landing at Skelleftea Airport (ESNS)

LN-NHF data-toggle=

Norwegian 737-300 Take Off From Stockholm Arlanda (ESSA)

LN-NHF data-toggle=

Norwegian landing Oslo Gardermoen Boeing 737-800

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-09-28 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-DYW, LN-NHC og LN-NHF
2017-09-28 Norwegian Air Norway AS     Norwegian Air Norway AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-NHF
2017-09-28 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Vedtak om godkjenning av wet-lease fra NAN til NAS for LN-NHF fra 28.09.2017 - 28.09.2018
2017-09-28 Norwegian Air Shuttle ASA     MP Statement
2017-09-12 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     søknad om godkjenning av innleie og wetlease
2017-06-16 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC 2nd. Extension
2017-06-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Endring Ops Spec
2017-06-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Endring Ops Spec
2017-06-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-06-12 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     (MSN 42075): SØKNAD OM GODKJENNING AV INNLEIE OG WETLEASE SVW-MATTERS.FID397058
2016-06-30 Norwegian Air Shuttle ASA     Godkjennelse av variation av 3 vedlikeholdsoppgaver til ankomst OSL 01.07.2016
2016-06-30 Norwegian Air Norway AS     Søknad på Variation of AMP Maintenance Tasks
2016-05-31 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC 1st. Extension
2016-05-31 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC 1st. Extension
2015-09-08 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - MEL RIE 9-2015
2015-09-06 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - MEL RIE 9-2015
2015-07-21 Norwegian Air Shuttle ASA     Approval to operate in EUR RVSM Airspace
2015-07-06 Norwegian Air Shuttle ASA     Utstedelse av korrigert EASA Form 45 støybevis pga MTOM manglet på utstedt bevis
2015-07-03 Norwegian Air Shuttle ASA     MTOM mangler på EASA Form 45
2015-07-01 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     registrert luftfartøy
2015-07-01 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     registrerte heftelser
2015-06-30 Norwegian Air Shuttle ASA     Approval to operate in EUR RVSM Airspace
2015-06-30 Marte Sønstevold     Non-registration attest fra FAA
2015-06-30 Halfdan Lowzow     registrering av pantobligasjon og IDERA
2015-06-29 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     vedtak om godkjenning av flåteutvidelse og innleie
2015-06-29 Royal Norwegian Consulate - Seattle     Utstedelse av midlertidig nasjonalitets- og registreringsbevis
2015-06-29 Royal Norwegian Consulate - Seattle     utstedelse av midlertidig nasjonalitets- og registreringsbevis
2015-06-29 Norwegian Air Shuttle ASA     Temp CofR + Statement Export C of A
2015-06-29 Norwegian Air Shuttle ASA     Bill of Sale
2015-06-28 Norwegian Air Shuttle ASA     Orig Export CofA_YT271
2015-06-26 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om godkjennelse av innleie
2015-06-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-06-25 Norwegian Air Shuttle ASA     digitale leveransedokumenter, mail 1 og mail 2
2015-06-25 Norwegian Air Shuttle ASA     First Weighing Report
2015-06-24 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om godkjennelse av innleie
2015-06-23 Norwegian Air Shuttle ASA     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate for nytt fly som importeres inn i EASA området
2015-06-22 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     Registrering av Pant og IDERIA
2015-06-15 Norwegian Air Shuttle ASA     reviderte AFM digitale dokumenter fra Rev 28
2015-06-09 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om luftdyktighetsbevis
2015-06-05 Norwegian Air Shuttle ASA     AIN Info
2015-06-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2015-06-03 Boeing Company     EU Special Requirements for Delivery of New Aircraft - Boeing Model 737-800
2015-05-21 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2015-05-19 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     Søknad om unntak for nasjonalitetskrav
2015-04-21 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om foreløpig registrering av luftfartøy i utlandet
2015-04-21 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om registrering
2015-03-17 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Søknad om flåteutvidelse LN-NHE og LN-NHF
2015-03-17 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om flåteutvidelse
2014-10-28 Norwegian Air Shuttle ASA     tildeling av ICAO 24-biters kode
2014-10-22 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om tildeling av ICAO 24-biters kode
source: caa.no

More information: