LN-FTO

Diamond Aircraft Industries GmbH
DA40 NG

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Diamond Aircraft Industries GmbH
Model: DA40 NG
MSN: 40.N287
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sky Management AS
Adress: Merdeveien 20
3676 NOTODDEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-04-20
Aircraft Deleted
Sky Management AS
2015-07-01
Aircraft Added
Sky Management AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-05-24 Advokatfirmaet Haavind AS     Bestilling av registerutskrift for LN-FTO og LN-PFC HAAVIND-LEGAL.FID1510650
2017-06-19 Pilot Flight Academy   Extension ARC
2016-11-03 DNB Bank ASA   Kopi av pantedokument - LN-FTO/FTM
2016-10-10 DNB Bank ASA   LN-FTM og bekreftet kopi av pantedokument
2016-10-07 DnB Bank ASA   anmodning om kopi av pantedokument
2016-09-20 Pilot Flight Academy   Utstedelse av nytt EASA Form 45 støybevis
2016-09-13 Runar Vassbotten   Feil verdi på EASA Form 45
2016-07-07 Pilot Flight Academy   ARC extension
2015-12-14 Nasjonalt register over luftfartshindre   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-11-03 DNB Bank ASA   LN-FTM og registrering av heftelse
2015-11-03 DNB Bank ASA   LN-FTO og registrering av heftelse
2015-10-01 Pilot Flyskole AS   Ikke mottatt original EASA Form 52
2015-09-30 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-09-25 DnB Bank ASA   1.gangs tinglysing av pantedokument
2015-07-06 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-FTO- kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2015-07-06 Pilot Flyskole AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for fly produsert i EASA medlem Østerrike
2015-07-03 Sky Management AS   registrert luftfartøy
2015-06-24 Pilot Flyskole AS   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuelt Mode S transponder om installert
2015-06-24 Pilot Flyskole AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2015-06-24 Sky Management AS   Registrering av luftfartøy - Flyskjøte
2015-06-24 Austrocontrol   Slettelsesattest fra Østerrike
2015-06-23 Diamond Aircraft Industries GmbH   Bill of Sale
2015-06-10 Pilot Flyskole AS   Orginale Aircraft Statement of Conformity
source: caa.no

More information: