LN-NHG

Boeing Commercial Airplane Group
737-8JP

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-8JP
MSN: 41139
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 2015
Max TO weight: 78999 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: ACS Aero 3 Beta Limited
Adress: George's Quay Plaza, George's Quay
2 Dublin
Operator: Norwegian Air Shuttle AOC AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-12-16
Aircraft Added
ACS Aero 3 Beta Limited
2019-10-22
Aircraft Deleted
DY9 Leasing LLC
2015-08-11
Aircraft Added
DY9 Leasing LLC

Related Youtube videos

LN-NHG data-toggle=

Test Flight of Norwegian LN-NHG Boeing 737-800 @ KBFI Boeing Field

LN-NHG data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 LN-NHG Take Off Malaga LEMG

LN-NHG data-toggle=

HD - Norwegian B737 LN-NHG at Manchester Airport

LN-NHG data-toggle=

UNSTEADY | Norwegian 737-800 cloudy afternoon landing!

LN-NHG data-toggle=

Norwegian Air Shuttle Boeing 737-8JP(W) LN-NHG (cn 41139/5526)

LN-NHG data-toggle=

S7 Airlines A320 NEO take-off

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-04-20 NORWEGIAN AIR AS     RVSM skjema F2 for registrering
2022-04-06 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     permanent tillatelse og følgebrev
2022-04-06 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Epost med permanent tillatelse
2022-04-06 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     Kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-03-30 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     søknad om permanent tillatelse
2022-03-21 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a for brukt Boeing 737-800 importert fra Bermuda
2022-03-18 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     NN2 ARC Recommendation 1 of 4
2022-03-18 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     NN2 ARC Recommendation 2 of 4
2022-03-18 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     NN2 ARC Recommendation 4 of 4
2022-03-18 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     NN2 ARC Recommendation 3 of 4
2022-03-17 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Svar på merknader etter import
2022-03-09 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Information regarding ARC Recommendation
2022-03-09 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     LN-NHG Permit to Fly NAP/LIRN - OSL/ENGM - Application Form 21 and Form 37/18b
2022-02-23 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2022-02-23 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     midlertidig tillatelse for radioutstyr
2022-02-22 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     søknad om forlenget midlertidig tillatelse
2022-02-14 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflyging fra Napoli, Italia til Gardermoen for utførelse av airworthiness review
2022-02-11 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Permit to Fly NAP/LIRN - OSL/ENGM - Application Form 21 and Form 37/18b
2022-01-26 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflyging fra Cotswold, England til Napoli, Italia for vedlikehold
2022-01-25 Morgan Eikeland     Permit to Fly GBA/EGBA - NAP/LIRN - Application Form 21 and Form 37/18b
2022-01-24 BJERKE LOWZOW VON AHNEN ADVOKATFIRMA AS     registrering av pantarett i luftfartøy
2022-01-21 Halfdan Lowzow     Effektuering - Registrering av pant i LN-DYU, LN-NGK, LN-DYT, LN-NGD, LN-NHE OG LN-NHG
2022-01-21 Halfdan Lowzow     Effektuering - Registrering av pant i LN-DYU, LN-NGK, LN-DYT, LN-NGD, LN-NHE OG LN-NHG
2022-01-21 Halfdan Lowzow     Effektuering - Registrering av pant i LN-DYU, LN-NGK, LN-DYT, LN-NGD, LN-NHE OG LN-NHG
2022-01-21 Halfdan Lowzow     Effektuering - Registrering av pant i LN-DYU, LN-NGK, LN-DYT, LN-NGD, LN-NHE OG LN-NHG
2022-01-21 Halfdan Lowzow     Effektuering - Registrering av pant i LN-DYU, LN-NGK, LN-DYT, LN-NGD, LN-NHE OG LN-NHG
2022-01-21 Halfdan Lowzow     Effektuering - Registrering av pant i LN-DYU, LN-NGK, LN-DYT, LN-NGD, LN-NHE OG LN-NHG
2022-01-20 BJERKE LOWZOW VON AHNEN ADVOKATFIRMA AS     Pantobligasjon - Aircraft Mortgage Deed
2021-12-21 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Registrering av ugjenkallelig fullmakt (IDERA)
2021-12-16 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Norwegian Air Shuttle AOC AS - Vedtak om godkjenning av leieavtale og flåteutvidelse
2021-12-16 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Effektueringsmelding - Innregistrering
2021-12-16 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Oversendelse av registreringsbevis
2021-12-16 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Form of irrevocable De-Registration and export request authorisation
2021-12-16 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     LN-DYU, LN-NGK, LN-NHE og Oversendelse av registreringsbevis
2021-12-14 Bastian Jansen     Søknad om innleie
2021-12-10 Internal Document     NAS AOC AS - innleie og flåteutvidelse for sjekkliste
2021-12-09 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Søknad om luftdyktighetsbevis, transfer fra VP-BNA(Flyertech) til LN-NHG(NN2)
2021-12-09 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     midlertidig tillatelse for radioutstyr og følgebrev
2021-12-09 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-12-06 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Søknad om tillatelse for radioutstyr, i norskregistrert luftfartøy
2021-12-02 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Declaration regarding ownership of an aricraft
2021-11-29 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Søknad om innleie
2021-11-29 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Declaration regarding ownership of Company
2021-11-08 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Tildeling av ICAO kode
2021-11-01 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Søknad om 24-bits ICAO-koder - Norwegian Air Shuttle AOC AS (NN2) AOC NO-AOC-090
2019-01-21 Norwegian Air Norway AS     ARC 1st Extension
2018-09-04 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Vedtak om godkjenning av wet-lease for LN-NHG fra NAN til NAS fra 30.09.2018-30.09.2019
2018-09-03 Norwegian Air Shuttle ASA     søknad forlengelse Wetlease
2018-02-02 Norwegian Air Norway AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a NHG20180202a basert på AR Recommendation
2017-09-29 Norwegian Air Shuttle ASA   MP Statement
2017-09-28 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-NGC og LN-NHG
2017-09-28 Norwegian Air Norway AS   Norwegian Air Norway AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-NHG
2017-09-28 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Vedtak om godkjenning av wet-lease fra NAN til NAS for LN-NHG fra 29.09.2017 - 29.08.2018
2017-09-12 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   søknad om godkjenning av innleie og wetlease
2017-06-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Endring Ops Spec
2017-06-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Endring Ops Spec
2017-06-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-06-12 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   (MSN 41139): SØKNAD OM GODKJENNING AV INNLEIE OG WETLEASE SVW-MATTERS.FID397058
2017-06-02 Norwegian Air Shuttle ASA   ARC 2.nd. Extension
2016-07-21 Norwegian Air Shuttle ASA   ARC 15a, 1st. Extension
2015-09-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-NHG- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-08-17 Norwegian Air Shuttle ASANorwegian Air Shuttle ASA   EASA Air OPS compliance List
2015-08-12 Halfdan Lowzow   effektueringsmelding
2015-08-12 Norwegian Air Shuttle ASA   registrert luftfartøy
2015-08-12 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   registrerte heftelser
2015-08-11 Norwegian Air Shuttle ASA   emp CofR + Statement Export C of A
2015-08-11 Norwegian Air Shuttle ASA   Midlertidig registreringsbevis
2015-08-11 Norwegian Air Shuttle ASA   LN-NHG Kopi av bill of sale, midlertidig registreringsbevis
2015-08-11 Norwegian Air Shuttle ASA   Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse
2015-08-11 Norwegian Air Shuttle ASA   YT272 Export C of A
2015-08-11 Royal Norwegian Consulate - Seattle   utstedelse av midlertidig nasjonalitets- og registreringsbevis
2015-08-10 Norwegian Air Shuttle ASA   Digitale Leveransedokumenter - mail 1
2015-08-10 Norwegian Air Shuttle ASA   Digitale leveransedokumenter - mail 2
2015-08-06 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   søknad om godkjennelse av innleie - (MSN 41139) SVW-SAKER.FID357702
2015-08-04 Norwegian Air Shuttle ASA   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate for nytt fly som importeres inn i EASA området
2015-08-03 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2015-07-28 Norwegian Air Shuttle ASA   EASA Air OPS compliance List
2015-07-28 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om Luftdyktighetsbevis
2015-07-16 Boeing Company   EU Special Requirements for Delivery of New Aircraft - Boeing Model 737-800 Aircraft YT272 for BOC Aviation
2015-07-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-NHG- kopi av midlertidig tillatelse
2015-07-14 Norwegian Air Shuttle ASA   AIN & AFM sider informasjon
2015-07-10 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   registrering av pant og IDERA
2015-05-21 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2015-05-15 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   vedtak om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2015-05-12 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   Søknad om unntak for nasjonalitetskrav
2015-04-21 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om foreløpig registrering av luftfartøy i utlandet
2015-04-21 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om registrering
2015-01-28 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om tildeling av ICAO 24-biters kode
2015-01-28 Norwegian Air Shuttle ASA   Tildeling av ICAO 24-biters kode for programmering av ELT og transponder
source: caa.no