LN-FTR

Diamond Aircraft Industries GmbH
DA40 NG

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Diamond Aircraft Industries GmbH
Model: DA40 NG
MSN: 40.N305
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sky Management AS
Adress: Merdeveien 20
3676 NOTODDEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-02-08
Aircraft Added
Sky Management AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-08-02 DnB Bank ASA     LN-FTS og registrering av pantedokument
2017-08-01 DnB Bank ASA     Pant i luftfartøy
2017-02-15 Pilot Flight Academy     Extension ARC
2016-05-19 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-FTR- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-02-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2016-02-12 Pilot Flight Academy     LN-FTR, LN-FTT, LN-FTS
2016-02-12 Pilot Flight Academy     LN-FTR, LN-FTT, LN-FTS
2016-02-12 Pilot Flight Academy     LN-FTR, LN-FTT, LN-FTS
2016-02-11 Pilot Flight Academy     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for fly produsert i EASA medlem Østerrike
2016-02-09 Sky Management AS     Registrering av luftfartøy
2016-02-02 Sky Management AS     Registrering av luftfartøy - flyskjøte
2016-02-02 Austrocontrol     non-registration DA 40 NG, s/n 40.N305
2016-02-02 Diamond Aircraft Industries GmbH     Bill of Sale
2016-01-27 Pilot Flyskole AS     24-bits ICAO kode
2016-01-26 Pilot Flyskole AS     søknad ICAO kode
2016-01-22 Pilot Flyskole AS     søknad om luftdyktighetsbevis
source: caa.no

More information: