LN-OFI

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8218
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: NORD Helikopter AS
Adress: Ålesund Lufthavn
6040 VIGRA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-01-11
Owner changed
NORD Helikopter AS
2016-03-29
Aircraft Added
Dragonfly AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-17 NORD Helikopter AS     Svar på Extension of ARC
2017-03-24 NORD Helikopter AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OFI20170324a
2017-03-21 Helitrans AS     Ikke mottatt original EASA Form 52
2017-03-01 Sofia Pettersson     Rekommendationsrapport
2017-01-17 DnB Bank ASA     registrering av pant
2017-01-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-01-13 DNB Bank ASA Depot Finans     Pantedokument
2017-01-12 SG Finans AS     sletting av heftelse
2017-01-12 NORD Helikopter AS     registrering av eierskifte
2017-01-11 Helitrans AS     SV: flåtereduksjon
2017-01-11 Geir-Vidar Sørheim     Endring AOC - Flåtereduksjon for LN-OFI
2017-01-11 SG Finans AS     Frigivelse av deponerte dokumenter - pant
2017-01-11 SG Finans AS     Frigivelse av deponerte dokumenter - eierskifte
2017-01-11 Helitrans AS     Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OFI
2017-01-11 NORD Helikopter AS     NORD Helikopter AS - Oppdatert Operations Specifications etter utvidelse av helikopterflåten for LN-OFI
2017-01-11 SG Finans AS     eierskifte og sletting av panterett - frigivelse av deponerte dokumenter
2017-01-02 SG Finans AS     sletting og nyregistrering av panterett
2017-01-02 SG Finans AS     Eierskifte av luftfartøy
2016-04-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-03-23 Østnes Aero     Effektueringsmelding
2016-03-21 Helitrans AS     Søknad om Luftdyktighetsbeviser
2016-03-21 NORD Helikopter AS     Original EASA Form 52
2016-03-18 Østnes Helicopters     Registrering av luftfartøy
2016-03-10 SG Equipment Finance     pantedokument
2016-03-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2016-02-01 Helitrans AS     Tildeling av ICAO 24 bit code for programmering av ELT og transponder
2016-01-28 Helitrans AS     Tildeling av ICAO 24 bit code for programmering av ELT og transponder
source: caa.no

More information: