LN-OST

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8216
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2016
Max TO weight: 2250 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Pegasus Helicopter AS
Adress: Pegasus Hangar, Gardermoen Vest
2060 Gardermoen
Operator: Pegasus Helicopter AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-05-12
Adress
Pegasus Helicopter AS
2016-04-01
Aircraft Added
Pegasus Helicopter AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-03-31 PEGASUS HELICOPTER AS     Pegasus Helicopter AS - vedtak om utstedelse av "Airworthiness Reveiw Certificate" etter recommendation
2022-03-24 Norwegian CAMO Support AS     Recommendation Report for utstedelse av ARC
2021-03-03 Pegasus Helicopter AS     ARC EXTENTION S/N: 8216
2020-03-03 Pegasus Helicopter AS     ARC Extention
2019-06-25 Statens Havarikommisjon for Transport     Rapport (SL RAP 2019/07) om alvorlig luftfartshendelse i Marnardal kommune, Vest-Agder 18.01.2018 med Airbus Helicopters AS 350 B3, LN-OST
2019-06-25 Statens havarikommisjon for transport     Rapport (SL RAP 2019/07) om alvorlig luftfartshendelse i Marnardal kommune, Vest-Agder 180118 med Airbus Helicopters AS 350 B3, LN-OST
2018-03-28 Pegasus Helicopter AS     Arc extension
2017-03-16 Pegasus Helicopter AS   Extension on ARC
2016-11-02 Pegasus Helicopter AS   Ad/SB /Mod lists
2016-05-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OST- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-04-25 Pegasus Helicopter AS   Pegasus Helicopter AS - Endring av flåten - LN-OST
2016-04-08 Internal Document   Utvidelse av fartøyflåte - Pegasus helikopter
2016-04-07 Pegasus Helicopter AS   Pegasus Helicopter AS - Søknad om endring av flåten - LN-OST
2016-04-01 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for fabrikknytt helikopter importert fra Frankrike
2016-04-01 SG Equipment Finance   Registrering av heftelse
2016-04-01 Pegasus Helicopter AS   Registrering av luftfartøy
2016-03-31 Østnes Aero   Effektueringsmelding
2016-03-18 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OST- kopi av midlertidig tillatelse
2016-03-18 Østnes Helicopters   Registrering av luftfartøy
2016-03-10 Pegasus Helicopter AS   Tildeling av 24 bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuelt Mode S transponder
2016-03-07 Pegasus Helicopter AS   Tilldelning av 24 bit kode till Pegasus helicopter
2015-07-15 Tore Strid   forespørsel om reservasjon av reg.merke
2015-07-15 Tore Strid   reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no