LN-STM

Boeing Airplane Company
BOEING A75N1

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Boeing Airplane Company
Model: BOEING A75N1
MSN: 753555
Airworthiness Category: Normal
Production year: 1941
Max TO weight: 1338 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: SkyFalk AS
Adress: Erstadvegen 116A
5911 ALVERSUND

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-05-17
Aircraft Deleted
SkyFalk AS
2021-07-07
Owner changed
SkyFalk AS
2016-05-18
Aircraft Added
Sola Aircraft Center AS

Related Youtube videos

LN-STM data-toggle=

Indian Summer Convertible

LN-STM data-toggle=

LN-STM first flight på norsk register

More aircraft owned by SkyFalk AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-05-23 SKYFALK AS     sletting av luftfartøy
2022-04-24 SKYFALK AS     Sletting av luftfartøy
2021-07-07 SKYFALK AS (1)     registrering av eierskifte
2021-06-20 SkyFalk AS     Flyskjøte
2021-05-12 SOLA AIRCRAFT CENTER AS     faktura kreditert
2021-05-07 SOLA AIRCRAFT CENTER AS     fly kondemnert - ber om kreditnota
2021-04-14 Statens havarikommisjon     Rapport (Luftfart RAP 2021/05) om luftfartsulykke på Stavanger lufthavn Sola, 151020 med Boeing Airplane Company BOEING A75N1, LN-STM
2020-06-08 Sola Aircraft Center AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2020-06-03 Sola Aircraft Center AS     Vedlikeholdsrapport VR
2019-02-19 Sola Aircraft Center AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2019-02-17 Aviation Support     vedlikeholdsrapport - VR-rapport
2018-03-01 Sola Aircraft Center AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis.
2018-02-26 Hans Erik Hemmingsen     Vedlikeholdsrapport VR
2017-04-06 Sola Aircraft Center AS   Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2017-04-05 Sola Aircraft Center AS   Vedlikeholdsrapport VR
2017-01-12 Internal Document   ACAM in-depth
2016-06-08 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-STM- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-06-06 Sola Aircraft Center AS   Mindre registreringsbokstaver
2016-06-03 Sola Aircraft Center AS   Vedtak om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2016-05-31 Aviation Support   Tilsynsrapport
2016-05-25 Sola Aircraft Center AS   Søknad om dispensasjon fra BSL A 1-8
2016-05-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2016-05-20 Sola Aircraft Center AS   registrering av luftfartøy
2016-05-11 Advokatfirma Odd Netteland   bekreftelse på signatur
2016-03-31 Sola Aircraft Center AS   Manglende registrering, sak avskrevet
2016-03-31 Sola Aircraft Center AS   søknad om luftdyktighetsbevis - Vedlikeholdsrapport VR
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: