LN-XIC

Neico Aviation INC
LANCAIR 235

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Neico Aviation INC
Model: LANCAIR 235
MSN: 101-592
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Jon Tyldum
Adress: Alosavegen 25D
7605 LEVANGER
Norge
Phone: +47 916 00 945
Radio License. Number: 5713
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Tyldum Jon
Roycole Rolf Holger
Adress: Alosavegen 25 D
7605 Levanger

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-05-18
Aircraft Added
Roycole Rolf Holger

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-03-10 Jon Tyldum     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-03-06 Jon Tyldum     Fornyelse Luftdyktighetsbevis - Vedlikeholdsrapport VR
2016-06-29 Jon Tyldum     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-06-27 Jon Tyldum     FAA AD-liste
2016-06-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-XIC- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-06-16 Jon Tyldum     Tilsynsrapport
2016-05-20 Jon Tyldum     Registrering av luftfartøy
2016-05-10 Blosse Groth Karoline     Slettelsesattest fra Sverige
2016-05-09 Rolf Roycole     bill of sale - declaration regarding ownership of an aircraft
2016-05-03 Jon Tyldum     16/05008-1 - Søknad om innføring i Norsk Luftfartsregister
2016-05-03 Jon Tyldum     ytterligere dokumentasjon
2016-04-21 Jon Tyldum     VR og Søknad om Luftdyktighetsbevis
2016-04-17 Jon Tyldum     Søknad om innføring i Norsk Luftfartsregister
2016-04-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2016-01-27 Jon Tyldum     redusert størrelse på nasjonalitets- og registreringsbokstaver
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: