LN-OFK

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8272
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nordenfjeldske luftfart AS
Adress: Olav Tryggvassons gt. 39/41
7011 TRONDHEIM

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-06-30
Aircraft Added
Nordenfjeldske luftfart AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-06-08 Helitrans AS     ARC - 1.st extension
2016-08-17 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-07-01 SG Finans AS     Registrering av heftelse
2016-07-01 Nordenfjeldske Luftfart AS     Registrering av luftfartøy
2016-06-30 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2016-06-30 Østnes Aero     effektueringsmelding
2016-06-28 Helitrans AS     vedtak om godkjenning av flåteutvidelse og innleieavtale
2016-06-27 Helitrans AS     Søknad om luftdyktighetsbevis
2016-06-27 Helitrans AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for fabrikknytt helikopter importert fra Frankrike
2016-06-21 Østnes Helicopters     Registrering av luftfartøy - Flyskjøte
2016-06-16 SG Finans AS     Registrering av panterett
2016-03-31 Helitrans AS     Tildeling av ICAO 24 bit code for programmering av ELT og transponder
2016-03-30 Helitrans AS     Anmodning om tildeling av ICAO 24 bit code for programmering av ELT og transponder
source: caa.no