LN-OWH

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8271
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: NORD Helikopter AS
Adress: Ålesund Lufthavn
6040 VIGRA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-06-29
Aircraft Added
NORD Helikopter AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-06-08 NORD Helikopter AS     Extension of ARC
2016-08-10 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OWH- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-07-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2016-07-05 NORD Helikopter AS     NORD Helikopter AS - Utvidelse av fartøyflåten LN-OWH
2016-06-30 NORD Helikopter AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for fabrikknytt helikopter importert fra Frankrike
2016-06-29 Østnes Aero     effektueringsmelding
2016-06-29 SG Finans AS     Registrering av heftelse
2016-06-29 Nord Helikopter AS     Registrering av luftfartøy
2016-06-24 NORD Helikopter AS     Myndighetsdokumenter
2016-06-21 NORD Helikopter AS     Nord Helikopter AS - Oppdaterte Maintenance - kontrakter No. 1 Flightengineering og Fonnafly AS inkluderer LN-OSO og LN-OWH
2016-06-21 Østnes Helicopters     Registrering av luftfartøy - flyskjøte
2016-06-15 SG Finans AS     tinglysing av panterett
2016-05-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2016-03-09 NORD Helikopter AS     Tildeling av 24 bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuelt Mode S transponder
2016-03-07 NORD Helikopter AS     Tildeling av aircraft address 24 bit ID
source: caa.no

More information: