LN-MER

Piper Aircraft, Inc
PA-46-500TP

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Piper Aircraft, Inc
Model: PA-46-500TP
MSN: 4697550
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Oslo Aircraft Rental AS
Adress: Kalderaveien 15
1359 EIKSMARKA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-09-06
Aircraft Added
Oslo Aircraft Rental AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-05-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-04-11 Flysyn.DK     ARC
2017-02-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-09-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2016-09-08 Matspecialen AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis for brukt luftfartøy importert fra Sverige
2016-09-07 Oslo Aircraft Rental AS     registrering av luftfartøy
2016-09-07 Nordea Bank Norge ASA     registrering av heftelse
2016-09-07 Matspecialen     Kopi av svensk LDB
2016-09-06 Flysyn.DK     Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2016-09-06 Matspecialen AS     Validering av Airworthiness Review Certificate - MHB20140416a
2016-09-06 Matspecialen     ICAO kode
2016-09-05 Matspecialen     søknad om luftdyktighetsbevis / reisedagbok
2016-08-29 European aircraft sales     søknad om registrering av luftfartøy
2016-08-17 Nordea Bank Norge ASA     Panterett i luftfartøy
2016-08-12 Steff-aviation     Vedr. spørsmål til teknisk avdeling
2016-08-11 Torben Steffensen     Spørgsmål til teknisk avdeling
2016-07-07 Flysyn.DK     AMP og kontrakt
2016-06-01 Jan Nielsen     reservasjon av registreringsmerke
2016-04-15 Transportstyrelsen     luftdyktighetsbevis
source: caa.no