LN-STB

Bombardier Aerospace Inc.
BD100-1A10, CHALLENGER 350

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE



Aircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: BD100-1A10, CHALLENGER 350
MSN: 20639
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Jetfly AS
Adress: Postboks 2424 Solli
0201 OSLO

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-09-02
Aircraft Added
Jetfly AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-08-29 Sundt Air AS     ARC Review
2019-02-27 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Indirekte rev 2-2, AMP CL350 LN-STB/LN-JHH
2019-01-30 Sundt Air AS     Sundt Air - Indirekte rev AMP CL350, LN-JHH / LN-STB
2018-09-18 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om godkjenning - Ny AMP revisjon - LN-STB og LN-JHH
2018-09-18 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om godkjenning - Ny AMP revisjon - LN-STB og LN-JHH
2018-08-28 Sundt Air AS     ARC
2018-08-20 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om godkjenning - Ny AMP revisjon - LN-STB og LN-JHH
2017-12-12 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Registrering av innsendt AMP etter indirekte godkjenning
2017-11-28 Sundt Air AS   Sundt Air - Revidert AMP til Challenger 350
2017-08-28 Sundt Air AS   ARC - fornyelse
2017-06-21 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 1 - Bombardier Challenger 350
2017-06-19 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 1 - Bombardier Challenger 350
2016-09-23 Sundt Air AS   Rettet vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse
2016-09-22 Sundt Air AS   godkjenning av innleieavtale
2016-09-21 Sundt Air AS   Sundt Air AS - RVSM approval LN-STB
2016-09-15 Nordea Bank Norge ASA   Tinglysning av panterett
2016-09-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-09-12 Advokatfirmaet Arktis AS   Registrering av luftfartøy
2016-09-09 Nordea Bank Norge ASA   tinglysing av panterett
2016-09-09 Sundt Air AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate.
2016-09-08 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Søknad om godkjennelse av MEL-CL-350 - LN-STB
2016-09-08 Advokatfirmaet Arktis AS   Registrering av luftfartøy - Bill of sale
2016-09-02 Sundt Air AS   utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflygning fra Bradley Flyplass USA til Oslo lufthavn Gardermoen - Uten passasjerer eller last - for import av luftfartøy
2016-09-01 Sundt Air AS   Weight and Balance
2016-09-01 Sundt Air AS   søknad om Permit to Fly - LN-STB
2016-09-01 Utenriksdepartmentet   Midlertidig registrering av fartøy i utlandet
2016-08-31 Sundt Air AS   FAA Form 8130-4 - Export Certificate of Airworthiness
2016-08-30 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-STB- kopi av midlertidig tillatelse
2016-08-22 Mathias Gebremichael   Endring av serienummer for registreringsmerke LN-STB
2016-08-19 Sundt Air AS   Sundt Air AS - godkjenning av begrenset vedlikeholdsprogram for Challenger 350
2016-08-18 Sundt Air AS   Sundt Air AS- vedrørende innsendt preliminært vedlikeholdsprogram LN-STB
2016-08-16 Sundt Air AS   Søknad Innleieavtale mellom Jetfly AS og Sundt Air AS
2016-08-12 Sundt Air AS   Sundt Air AS-ny innsendt utgave av vedlikeholdsprogram LN-STB
2016-08-05 Sundt Air ASSundt Air AS   Sundt Air AS - vedrørende innsendt vedlikeholdsprogram LN-STB
2016-07-21 Utenriksdepartementet   Søknad om foreløpig registrering av luftfartøy i utlandet
2016-07-14 Advokatfirmaaet Arktis AS   Søknad om foreløpig registrering og midlertidig nasjonalitets- og registreringsbevis
2016-07-07 Sundt Air AS   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2016-07-06 Sundt Air AS   Anmodning om tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2016-07-05 Sundt Air AS   AMP
2016-07-04 Sundt Air AS   Vedrørende søknad om Luftdyktighetsbevis
2016-06-29 Sundt Air AS   Søknad om Luftdyktighetsbevis
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: