LN-STB

Bombardier Aerospace Inc.
BD100-1A10, CHALLENGER 350

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: BD100-1A10, CHALLENGER 350
MSN: 20639
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sundt Air AS
Organization number: 976585585
Adress: Postboks 31
2061 GARDERMOEN
Norge
Fax: 63 92 96 77
Phone: 63 92 96 83
Radio License. Number: 5765
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Jetfly AS
Adress: Postboks 2424 Solli
0201 OSLO

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-09-02
Aircraft Added
Jetfly AS

Installed radio equipment

Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Satellite Communication Equipment 1525-1559 / 1616-1626,5 / 1626,5-1660,5 MHz
Weather Radar X band
HF Communication Transceiver 2,0-29,9999 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-12-12 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Registrering av innsendt AMP etter indirekte godkjenning
2017-11-28 Sundt Air AS     Sundt Air - Revidert AMP til Challenger 350
2017-08-28 Sundt Air AS     ARC - fornyelse
2017-06-21 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 1 - Bombardier Challenger 350
2017-06-19 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 1 - Bombardier Challenger 350
2016-09-23 Sundt Air AS     Rettet vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse
2016-09-22 Sundt Air AS     godkjenning av innleieavtale
2016-09-21 Sundt Air AS     Sundt Air AS - RVSM approval LN-STB
2016-09-15 Nordea Bank Norge ASA     Tinglysning av panterett
2016-09-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-09-12 Advokatfirmaet Arktis AS     Registrering av luftfartøy
2016-09-09 Nordea Bank Norge ASA     tinglysing av panterett
2016-09-09 Sundt Air AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate.
2016-09-08 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om godkjennelse av MEL-CL-350 - LN-STB
2016-09-08 Advokatfirmaet Arktis AS     Registrering av luftfartøy - Bill of sale
2016-09-02 Sundt Air AS     utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflygning fra Bradley Flyplass USA til Oslo lufthavn Gardermoen - Uten passasjerer eller last - for import av luftfartøy
2016-09-01 Sundt Air AS     Weight and Balance
2016-09-01 Sundt Air AS     søknad om Permit to Fly - LN-STB
2016-09-01 Utenriksdepartmentet     Midlertidig registrering av fartøy i utlandet
2016-08-31 Sundt Air AS     FAA Form 8130-4 - Export Certificate of Airworthiness
2016-08-30 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-STB- kopi av midlertidig tillatelse
2016-08-22 Mathias Gebremichael     Endring av serienummer for registreringsmerke LN-STB
2016-08-19 Sundt Air AS     Sundt Air AS - godkjenning av begrenset vedlikeholdsprogram for Challenger 350
2016-08-18 Sundt Air AS     Sundt Air AS- vedrørende innsendt preliminært vedlikeholdsprogram LN-STB
2016-08-16 Sundt Air AS     Søknad Innleieavtale mellom Jetfly AS og Sundt Air AS
2016-08-12 Sundt Air AS     Sundt Air AS-ny innsendt utgave av vedlikeholdsprogram LN-STB
2016-08-05 Sundt Air ASSundt Air AS     Sundt Air AS - vedrørende innsendt vedlikeholdsprogram LN-STB
2016-07-21 Utenriksdepartementet     Søknad om foreløpig registrering av luftfartøy i utlandet
2016-07-14 Advokatfirmaaet Arktis AS     Søknad om foreløpig registrering og midlertidig nasjonalitets- og registreringsbevis
2016-07-07 Sundt Air AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2016-07-06 Sundt Air AS     Anmodning om tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2016-07-05 Sundt Air AS     AMP
2016-07-04 Sundt Air AS     Vedrørende søknad om Luftdyktighetsbevis
2016-06-29 Sundt Air AS     Søknad om Luftdyktighetsbevis
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: