LN-ONI

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920114
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Wells Fargo Bank Northwest, National Association
Adress: 299 S. Main Street,
5th Floor, MAC: U1228-051
Salt Lake City
Utah 84111, USA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-02-08
Aircraft Added
Wells Fargo Bank Northwest, National Association

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-19 Bristow Norway AS     ARC
2017-03-28 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-03-15 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma     retur av tinglyste dokumenter
2017-02-14 Advokatfirmaet Thommessen AS     Certificate of true copy
2017-02-09 Bristow Norway AS     W&B og AFM
2017-02-09 Advokatfirmaet Thommessen AS     Registrering av luftfartøy
2017-02-09 Bristow Norway AS     Test-flight
2017-02-09 Advokatfirmaet Thommessen AS     Registrering av heftelser
2017-02-08 Advokatfirmaet Thommessen AS     RE: S92A - SN 920114 - søknad om registerering THOMMESSEN-LIVE.FID337966
2017-02-08 Bristow Norway AS     utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for test flights - Hammerfest Airport - uten passasjerer eller last.
2017-02-06 Bristow Norway AS     søknad om CofA, ARC og støysertifikat
2017-02-06 Advokatfirmaet Thommessen AS     signert sub-lease
2017-02-02 Advokatfirmaet Thommessen AS     Declaration of Company
2017-02-02 Advokatfirmaet Thommessen AS     Presisering av innleieperiode
2017-02-02 Advokatfirmaet Thommessen AS     registrering av heftelser
2017-01-31 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om godkjenning av innleieavtale godkjenning av innleie
2017-01-27 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår og godkjenning av innleie
2017-01-27 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma     Unntak fra nasjonalitetsvilkår
2017-01-25 Bristow Norway AS     søknad om CofA - ARC og støysertifikat
2017-01-25 Bristow Norway AS     Søknad om innleie av luftfartøy
2017-01-20 Bristow Norway AS     Application for Approval of Flight Conditions for a Permit to Fly for period (25.01 - 25.02)
2017-01-20 Bristow Norway AS     Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse
2017-01-19 Bristow Helicopters Ltd     Sikorsky S92A, Serial No. 920114
2017-01-17 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2017-01-12 Bristow Norway AS     FW: Scope 920114
2017-01-12 Bristow Norway AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og ARC Form 15a for brukt helikopter inn i EASA område fra U.S.A.
2017-01-09 Bristow Norway AS     Dokumentasjon vedrørende import
2017-01-05 Bristow Norway AS     Dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering
2016-12-28 Bristow Norway AS     - søknad om CofA, ARC og støysertifikat
2016-12-28 Bristow Norway AS     Søknad om innleie av luftfartøy
2016-12-08 Bristow Norway AS     Vedrørende søknad om CofA - ARC og støysertifikat
2016-11-29 Bristow Norway AS     søknad om registerering
2016-11-29 Bristow Norway AS     søknad dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering
2016-07-12 Bristow Norway AS     LN-ONH, LN-ONI og Reservasjon av registreringsmerker og serie LN-OI..
2016-06-30 Bristow Norway AS     Allokering av registreingsbokstaver / ICAO-koder for 920094 - 920114 - 920228
2016-06-29 Bristow Norway AS     Forespørsel om reservasjon av registreringsmerker LN-ONH, LN-ONI og LN-ONM og reservasjon av serie
source: caa.no