LN-LNI

Boeing Commercial Airplane Group
B787-9

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: B787-9
MSN: 37307
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: 787 MSN 37307, Limited
Adress: Kingston Chambers, PO Box 173,
Road Town, Tortola,
British Virgin Islands

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-02-16
Aircraft Added
787 MSN 37307, Limited

Related Youtube videos

LN-LNI data-toggle=

Norwegian Boeing 787-900 (Dreamliner) LN-LNI Landing Malaga LEMG

LN-LNI data-toggle=

Low-Departure | Norwegian | LN-LNI | B787-9 Dreamliner at London Gatwick | Departure

LN-LNI data-toggle=

Norwegian B787-9 Dreamliner "Greta Garbo" | Takeoff Oslo Gardermoen | LN-LNI

LN-LNI data-toggle=

Norwegian Air Boeing 787-9 Dreamliner reg. LN-LNI, DY 7092 LAX-CPH, 21 June 2017

LN-LNI data-toggle=

Norwegian Greta Garbo livery LN-LNI Boeing 787-9.

LN-LNI data-toggle=

Norwegian 787-9 landing in LAX

LN-LNI data-toggle=

Norwegian 787-9 Departing London Gatwick

LN-LNI data-toggle=

Norwegian 787-9 landing at JFK Airport

LN-LNI data-toggle=

Norwegian air Boeing 787-9 take off Seattle Tacoma

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-22 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC recommendation 1 of 2
2018-01-22 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC recommendation 2 of 2
2018-01-12 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - MEL RIE Konsekvenser må redegjøres for
2018-01-10 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - MEL RIE LN-LNI
2017-11-30 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-02-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-02-22 Norwegian Air Shuttle ASA     RVSM approval - airworthiness approval
2017-02-16 Norwegian Air Shuttle ASA     Kopi av irsk EASA Form 25 og 45
2017-02-16 Norwegian Air Shuttle ASA     RVSM approval- airworthiness approval
2017-02-16 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Registrering av luftfartøy
2017-02-16 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Registrering av heftelse
2017-02-15 Irish Aviation Authority     slettelsesattesattest fra Irland
2017-02-15 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     effektueringsmelding og bekreftelse på eierskap
2017-02-15 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Bekreftelse av eierskap
2017-02-15 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Overføring fra irsk til norsk register i dag 15. februar 2017
2017-02-13 Norwegian Air Shuttle ASA     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og validering av ARC EASA Form 15a for brukt luftfartøy importert fra EASA medlem Irland
2017-02-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     overføring til norsk reigster utsatt
2017-02-08 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-LNI
2017-02-06 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av luftfartøy
2017-02-02 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-01-31 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Norsk registeringsmerke
2017-01-31 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av IDERA
2017-01-31 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-LNI- kopi av midlertidig tillatelse
2017-01-30 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om godkjennelse av innleie for luftfartøy med MSN 37307, tidligere irsk kjenningsmerke EI-LNI og nytt norsk kjenningsmerke LN-LNI SVW-MATTERS.FID430850
2017-01-25 Norwegian Air Shuttle ASA     Application of Radio License
2017-01-23 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Application for dispensation from the nationality requirement 787 MSN 37308 Limited
2017-01-17 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om luftdyktighetsbevis
2017-01-09 Norwegian Air Shuttle ASA     Registrering av 2 stk 787-9 på norsk register
2017-01-09 Norwegian Air Shuttle ASA     Confirmation of availability of registration and use of allocated 24-bits ICAO code for Mode S transponder
2016-04-16 Norwegian Air Shuttle ASA     EI-LNI - MEL RIE 2016-05
2016-04-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     EI-LNI - permanent tillatelse og følgebrev sendt fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
2016-02-23 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     EI-LNI - registreringsbevis
2016-02-23 Irish Aviation Authority     EI-LNI - request for delegation
2016-02-22 Norwegian Air Shuttle ASA     EI-LNI - Vedtak om godkjenning av innleieavtale, flåteutvidelse og dispensasjon fra nasjonalitetskravet vedlagt avtale med irske myndigheter samt oppdatert Operations Specifications
2016-02-21 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     EI-LNI - søknad om godkjennelse av innleie av utenlandsk registrert luftfartøy
2016-02-12 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     levering av luftfartøy
2016-02-10 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     EI-LNI - søknad om godkjenning av innleie av utenlandskregistrert luftfartøy
2016-02-03 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     EI / Info om eier og head lessor
2016-02-02 Norwegian Air Norway AS     Søknad om innleie av luftfartøy
2015-10-29 Norwegian Air Shuttle ASA     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT'er og eventuelt Mode S transponder
2015-10-27 Norwegian Air Shuttle ASA     EI-LNI - Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT'er
source: caa.no

More information: