LN-FVA

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-103

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-103
MSN: 017
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Wells Fargo Bank Northwest, National Association
Adress: 299 S. Main Street,
5th Floor, MAC: U1228-051
Salt Lake City
Utah 84111, USA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-02-21
Aircraft Deleted
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2017-02-13
Aircraft Added
Wells Fargo Bank Northwest, National Association

Related Youtube videos

LN-FVA data-toggle=

FlyVikings aller første landing i Bodø.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-10 FlyViking AS     Søknad om eksport luftdyktighetsbevis
2017-04-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-03-13 FlyViking AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate FVA20170313a
2017-03-09 FlyViking AS     MSN 017 ARC Recommendation Report
2017-02-20 Svein R. Sandve     Søknad Permit to Fly
2017-02-20 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2017-02-20 Svein R. Sandve     LN-FVA Søknad Permit to Fly - Signert Form 21
2017-02-20 FlyViking AS     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflygning fra Tromsø (TOS) til Kiruna (KRN) - Utførelse av utestående vedlikehold
2017-02-17 FlyViking AS     Dispensasjon ferry-flight Tromsø - Kiruna vv
2017-02-15 FlyViking AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis for brukt luftfartøy importert inn i EASA fra Kanada
2017-02-14 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Registrering av luftfartøy
2017-02-14 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Registrering av heftelse
2017-02-14 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av FlyViking
2017-02-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om godkjennelse av innleie
2017-02-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om godkjennelse av innleie
2017-02-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av luftfartøy - effektueringsmelding
2017-02-10 FlyViking AS     Tilbakemelding på søknad om Permit to Fly
2017-02-10 FlyViking AS     FlyViking-innleieavtale-utløpsdato
2017-02-08 FlyViking AS     Søknad om flygetillatelse - Form 37 - Permit to fly
2017-02-08 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Bekreftelse av eierskap
2017-01-16 FlyViking AS     Vedrørende innsendelse av eksportluftdyktighetsbevis - Aksept av avvik fra 60 dagers regel
2017-01-03 FlyViking AS     Vedrørende innsendelse av eksportluftdyktighetsbevis
2016-12-09 FlyViking AS     FlyViking AS - Godkjenning MEL LN-FVA
2016-10-25 FlyViking AS     Export Airworthiness Certificate
2016-10-24 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Apostille - Declaration regarding ownership of an Aircraft
2016-10-18 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Vedrørende søknad om tillatelse til å ha med passasjerer på ferry flight
2016-10-18 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Vedrørende søknad om tillatelse til å ha med passasjerer på ferry flight
2016-10-14 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Vedrørende søknad om tillatelse til å ha med passasjerer på ferry flight
2016-10-11 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om tillatelse til å ha med passasjerer på ferry flight
2016-09-15 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     LN-FVA (MSN 017) - FlyViking AS / Wells Fargo Bank Northwest, National Association / Export Development Canada - Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet og registrering av IDERA SVW-SAKER.FID387570
2016-09-09 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetskrav for ny eier
2016-09-08 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     LN-FVA (MSN 017) - FlyViking AS / Wells Fargo Bank Northwest, National Association / Export Development Canada - Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet og registrering av IDERA SVW-SAKER.FID387570
2016-09-06 Ida Aasgaard Røsand     LN-FVA (MSN 017) - Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2016-09-06 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Application for dispensasjon from The Nationality Requirement Wells Fargo Bank Northwest - national association
2016-09-06 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     FlyViking AS - Registrering av IDERA
2016-08-15 Flyertech Ltd     Airframe - engine and propeller log books
2016-08-08 Brian Gatland     Component log books
2016-07-21 FlyViking AS     DHC-8-103 SN 017 AD List - Engine AD CF-2014-41 missing from list
2016-07-20 FlyViking AS     DHC-8-103 SN 017 - EASA Approval of STCs
2016-07-20 FlyViking AS     SV: DHC-8-103 SN 017 - EASA Approval of STCs
2016-07-20 FlyViking AS     VS: DHC-8-103 S/N 017 - Miscellaneous queries
2016-07-20 FlyViking AS     VS: STC SA15-19 / EASA STC 10058474
2016-07-20 FlyerTech Limited     MSN 017 VHF Comm 8.33kHz
2016-07-19 FlyViking AS     DHC-8-103 S/N 017 - Miscellaneous queries
2016-07-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2016-06-28 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om godkjennelse av innleie
2016-04-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2016-04-07 FlyViking AS     Vedrørende søknad om luftdyktighetsbevis
2016-04-06 FlyViking AS     søknad om luftdyktighetsbevis
2016-04-01 FlyViking AS     tildeling av ICAO kode
2016-03-31 FlyViking AS     søknad om tildeling av ICAO kode
source: caa.no