LN-OIC

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920197
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-03-23
Aircraft Added
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-09-01 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) LN-OIC
2017-08-30 Bristow Norway AS     RE: Sikorsky S92A, Registration LN-OIC S/N 920197.
2017-08-11 Bristow Helicopters Ltd     Sikorsky S92A, Registration S/N 920197.
2017-06-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-03-24 Bristow Norway AS     registrering av luftfartøy
2017-03-24 Bristow Norway AS     Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis EASA Form 45 støybevis og validering av ARC EASA Form 15a
2017-03-24 Advokatfirmaet Thommessen AS     bestilling av attestert registerutskrift
2017-03-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til radioutstyr
2017-03-24 Ellen Teresa Heyerdahl     bestilling av attestert registerutskrift
2017-03-23 Ellen Teresa Heyerdahl     effektuering
2017-03-23 Advokatfirmaet Thommessen AS     signert subsub- lease
2017-03-23 Advokatfirmaet Thommessen AS     bekreftelse på adresse til eier Wilmington Trust SP Services ( Dublin ) Limited
2017-03-23 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OIC
2017-03-21 Advokatfirmaet Thommessen AS     legal opinion on ownership of aircraft
2017-03-21 RegAircraft     slettelsesattest UK G-CHYI SIKORSKY S-92A S/N 920197
2017-02-22 Advokatfirmaet Thommessen AS     Declaration of Company and Ownership of Aircraft
2017-02-15 Advokatfirmaet Thommessen AS     søknad om dispenasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-02-15 Advokatfirmaet Thommessen AS     Dispenasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-02-15 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om innleie av luftfartøy
2017-01-24 Bristow Norway AS     Søknad om Import, Luftdyktighetsbevis, ARC - validering - støysertifikat
2017-01-24 Bristow Norway AS     S92A - SN 920197 - søknad om registrering
2016-11-24 Bristow Norway AS     Allokering av registreingsbokstaver / ICAO-koder for 920065, 920159, 920282
2016-11-14 Bristow Norway AS     reservasjon av registreingsmerke
source: caa.no