LN-OPK

Airbus Helicopters
EC 130 T2

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 130 T2
MSN: 8355
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skjolden Cruisekai AS
Adress: Egge Gård
3514 HØNEFOSS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-03-01
Aircraft Added
Skjolden Cruisekai AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-03-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-03-13 Helitrans AS     nytt registreringsbevis
2017-03-06 Helitrans AS     Registreringsbeviser LN-OPJ & LN-OPK
2017-03-06 Helitrans AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for fabrikknytt helikopter importert fra Frankrike
2017-03-06 Helitrans AS     Registreringsbeviser LN-OPJ & LN-OPK
2017-03-03 Helitrans AS     Søknad om luftdyktighetsbeviser
2017-03-02 Helitrans AS     Helitrans AS - Endring AOC innleie 2 H130 - LN-OPK
2017-03-02 Skjolden Cruisekai AS     registrering av luftfartøy
2017-03-02 Helitrans AS     oversendelse av registreringsbevis
2017-03-01 Helitrans AS     Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av Innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OPK
2017-03-01 Østnes Aero     effektueringsmelding eierskifte
2017-02-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OPK- kopi av midlertidig tillatelse
2017-02-24 Helitrans AS     Innleieavtale for 2 stk H130
2017-02-23 Østnes Helicopters     originalt skjøte - bekreftelse på ingen heftelser
2017-02-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2016-10-11 Nor Aviation AS     Anmodning om 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og/eller Mode-S transponder
2016-10-11 Nor Aviation AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og/eller Mode-S transponder
source: caa.no

More information: