LN-LNJ

Boeing Commercial Airplane Group
B787-9

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: B787-9
MSN: 37308
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: 787 MSN 37308 Limited
Adress: C/o Maples Corporate Services (BVI) Limited
Kingston Chambers
P.O. Box 173, Road Town, Tortola
British Virgin Islands

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-04-04
Aircraft Added
787 MSN 37308 Limited

Related Youtube videos

LN-LNJ data-toggle=

Norwegian Boeing 787-900 (Dreamliner) LN-LNJ Landing Malaga LEMG

LN-LNJ data-toggle=

Norwegian Boeing 787-900 Dreamliner LN-LNJ Taxing Malaga LEMG

LN-LNJ data-toggle=

Norwegian Long Haul Flight 8983 (Stockholm to BHX)

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-10-03 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - MEL-RIE - LN-LNJ
2017-04-27 Norwegian Air Shuttle ASA     LN-LNJ- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy - manglende signatur
2017-04-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-04-07 Norwegian Air Shuttle ASA     Record of approval to operate in EUR RVSM airspace
2017-04-05 Norwegian Air Shuttle ASA     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og validering av ARC EASA Form 15a for brukt luftfartøy importert fra EASA medlem Irland
2017-04-05 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     registrering av luftfartøy
2017-04-05 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     registrering av heftelse
2017-04-04 Norwegian Air Shuttle ASA     LN-LNJ dokumentasjon - EASA Form 25, 45 og 15a
2017-04-04 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     signert avtale
2017-04-04 Norwegian Air Shuttle ASA     Record of approval to operate in EUR RVSM airspace
2017-04-04 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-LNJ
2017-04-04 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Bekreftelse på eierskap
2017-03-29 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-LNJ- kopi av midlertidig tillatelse
2017-03-24 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av luftfartøy
2017-03-15 Norwegian Air Shuttle ASA     Application of Radio License for Boeing 787-9
2017-02-06 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av luftfartøy
2017-01-31 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Norsk registreringsmerke
2017-01-31 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av IDERA
2017-01-30 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om godkjennelse av innleie for luftfartøy med MSN 37308 tidligere irsk kjenningsmerke EI-LNJ og nytt norsk kjenningsmerke LN-LNJ
2017-01-27 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-01-23 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Application for dispensation from the nationality requirement 787 MSN 37308 Limited
2017-01-17 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om luftdyktighetsbevis
2017-01-09 Norwegian Air Shuttle ASA     Confirmation of availability of registration and use of allocated 24-bits ICAO code for Mode S transponder
2017-01-09 Norwegian Air Shuttle ASA     Registrering av 2 stk 787-9 på norsk register
2016-04-14 Irish Aviation Authority Irish Aviation Authority     Signed delegation of surveillance request EI-LNJ, MSN 37308, Boeing 787-9
2016-04-14 Norwegian Air Shuttle ASA     EI-LNJ - Vedtak om godkjenning av innleieavtale, flåteutvidelse og dispensasjon fra nasjonalitetskravet vedlagt avtale med irske myndigheter samt oppdatert Operations Specifications
2016-04-13 Irish Aviation Authority     EI-LNJ - Delegation of surveillance request - MSN 37308, Boeing 787-9
2016-04-13 Norwegian Air Shuttle ASA     EI-LNJ - Airworthiness Documents
2016-04-12 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     EI-LNJ (MSN 37308) - Signerte innleieavtaler
2016-04-08 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     EI-LNJ - Søknad om godkjennelse av innleie av utenlandskregistrert luftfartøy
2016-03-02 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet for EI-LNJ
2016-03-02 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet for EI-LNJ
2016-03-02 Norwegian Air Shuttle ASA     EI-LNJ - Søknad om innleie
2016-03-02 Norwegian Air Shuttle ASA     EI-LNJ - Søknad om variation av AOC
2015-10-29 Norwegian Air Shuttle ASA     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT'er og eventuelt Mode S transponder
2015-10-27 Norwegian Air Shuttle ASA     EI-LNJ - Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT'er
source: caa.no

More information: