LN-AGR

Dassault Aviation
FALCON 7X

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Dassault Aviation
Model: FALCON 7X
MSN: 195
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: G&A Air AS
Adress: Postboks 243
1326 LYSAKER

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-06-27
Aircraft Added
G&A Air AS

More aircraft owned by G&A Air AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-10-12 Sundt Air AS     Sundt Air AS- Bekreftelse for mottatt innsendt revisjon til vedlikeholdsprogram Falcon 7X, LN-AGR
2017-08-28 Sundt Air AS     Revidert AMP - Indirekte rev 1-1
2017-08-28 Sundt Air AS     Revidert AMP - Indirekte rev 1-1
2017-07-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-07-05 Sundt Air Management AS     Sundt Air Management - Godkjenning MEL, F7X, LN-AGR rev 1
2017-07-05 Sundt Air Management AS     Sundt Air Management - MEL F7X LN-AGR ( Oppdatert MO rev nr )
2017-06-29 G&A Air AS     registrering av luftfartøy
2017-06-28 Sundt Air AS     Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og EASA Form 15a ARC for brukt fly som importeres fra Frankrike
2017-06-27 Norges ambassade i Paris     LN-AGR. Foreløpig registrering av luftfartøy i Paris
2017-06-26 CAA France     Deregistration certificate for the following aircraft : Dassault Falcon 7X, msn 195
2017-06-26 Dassault Aviation     F7X sn 195 F-HZOU documents
2017-06-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2017-06-01 Sundt Air AS     Anmodning om 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S trasnsponder
2017-06-01 Sundt Air AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2017-05-31 Utenriksdepartementet     søknad om foreløpig registrering av luftfartøy i utlandet
2017-05-31 Sundt Air AS     søknad om Luftdyktighetsbevis
2017-05-26 Advokatfirmaaet Arktis AS     SV Reservering av registreringsmerke .msg
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: