LN-FVC

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-103

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-103
MSN: 537
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Wells Fargo Bank Northwest, National Association

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-02-21
Aircraft Deleted
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2017-07-25
Aircraft Added
Wells Fargo Bank Northwest, National

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-10 FlyViking AS     Søknad om eksport luftdyktighetsbevis
2017-12-14 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-12-08 FlyViking AS     FlyViking AS - ACAM Ramp rapport nr. 0002-4623 - LN-FVC
2017-12-06 FlyViking AS     Varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring (ACAM) ramp survey
2017-12-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radiotstyr i luftfartøy
2017-07-28 FlyViking AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2017-07-28 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     registrering av luftfartøy
2017-07-28 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     registrering av heftelse
2017-07-27 FlyViking AS     ARC Recommendation Report
2017-07-27 FlyViking AS     FlyViking AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåteutvidelse for LN-FVC
2017-07-26 FlyViking AS     LN-FVC Vedtak om innleieavtale
2017-07-25 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     SV: Registrering av LN-FVC (MSN 537) i Norges luftfartøyregister SVW-MATTERS.FID406888
2017-07-25 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     bekreftelse på eierskap til luftfartøy
2017-07-20 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Bekreftelse av eierskap til luftfartøy
2017-07-20 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Innleie av luftfartøy
2017-07-20 FlyViking AS     Status avvik
2017-07-19 FlyViking AS     dokumentasjon
2017-07-19 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Innleie
2017-07-18 FlyViking AS     Export Airworthiness Certificate
2017-07-17 FlyViking AS     Søknad om Luftdyktighetsbevis
2017-07-17 FlyViking AS     Mass & Balance report
2017-07-17 FlyViking AS     Dansk luftdyktighets dokumentasjon datert 24 november 2016
2017-07-17 FlyViking AS     Avvik gitt etter besiktigelse/gransking 17 juli 2017
2017-07-12 Avmax Aircraft Leasing Inc     Export Airworhtiness Certificate
2017-07-05 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     LN-FVC (MSN 537) - Søknad om godkjennelse av innleie
2017-07-04 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av luftfartøy
2017-06-06 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av IDERA
2017-05-25 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om innleie av luftfartøy
2017-05-25 FlyViking AS     Vedrørende innleie av luftfartøy
2017-05-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2017-05-23 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-05-22 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Application for despensation from the nationality requirement wells Fargo Benk Northwest - national association
2017-05-18 Svein R. Sandve     Tildeling av ICAO kode
2017-05-16 Svein R. Sandve     Søknad on tildeling av ICAO bit-code
source: caa.no