LN-LNK

Boeing Commercial Airplane Group
787-9

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 787-9
MSN: 62082
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: 789 MG 62082 Limited

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-07-19
Aircraft Added
789 MG 62082 Limited

Related Youtube videos

LN-LNK data-toggle=

Norwegian Boeing 787-900 Dreamliner LN-LNK Take Off Malaga LEMG

LN-LNK data-toggle=

Norwegian Boeing 787-900 Dreamliner LN-LNK Take Off Malaga LEMG 2

LN-LNK data-toggle=

NORWEGIAN B787-9 LN-LNK LANDING INTO LOS ANGELES (LAX)

LN-LNK data-toggle=

Norwegian Airlines Boeing 787 9 Pushback, Taxi and Takeoff at MCO

LN-LNK data-toggle=

Norwegian Air Boeing 787-9 Dreamliner reg. LN-LNK DY 7109 BCN-LAX, Landing 24 R, 24 February 2020

LN-LNK data-toggle=

Norwegian Boeing 787-9 Dreamliner Nice - Oslo

LN-LNK data-toggle=

Norwegian Boeing 787-9 Dreamliner Oslo - Nice

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-04-20 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     sletting av IDERA
2021-04-13 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     sletting av luftfartøy
2021-04-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     LN-LNK (MSN 62082) - Avregistrering av fartøy - Effektueringsmelding
2021-04-13 Håvard Røksund / Arntzen de Besche     effektuering - sletting av IDERA
2021-04-13 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-LNK
2021-04-12 Internal Document     NAS - Flåtereduksjon for sjekkliste
2021-04-06 Patrik Näs     Ansökan om förändring av Ops Spec. NO.OPS.028.B787-8
2021-03-25 Norwegian Air Shuttle ASA     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflyging fra Gardermoen til Victorville, USA for vedlikehold, lagring, retur til eier og deregistrering
2021-03-24 Morgan Eikeland     Søknad Permit to Fly OSL/ENGM - VCV/KVCV
2021-02-22 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     begjæring om avregistrering av luftfartøy
2021-02-19 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     avvent sletting av luftfartøy
2021-02-18 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-LNL, LN-LNI, LN-LNJ og Bestilling av attesterte registerutskrifter
2021-02-18 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-LNL, LN-LNI, LN-LNJ og Attesterte registerutskrifter - SVW-MATTERS.FID459809
2021-02-04 Norwegian Air Shuttle ASA     Utstedelse av nytt EASA Form 45 støybevis som følge av endring av motorinstallasjon
2021-02-03 Norwegian Air Shuttle ASA     MSN 62082 Søknad om nytt Støysbevis / Noise Certificate, EASA Form 45
2020-11-12 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     LN-LNK/bestilling av attesterte registerutskrifter
2020-11-12 Elisabeth Kjelstrup     LN-LNK/bestilling av attesterte registerutskrifter
2020-07-02 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC 2nd Extension
2020-03-27 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     LN-LNI, LN-LNJ, LN-LNL, LN-LNK, LN-BKA, LN-BKB, LN-LNP, LN-LNS, LN-LNV og oversendelse av attesterte registerutskrifter
2019-07-02 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC
2018-11-13 Norwegian Air Shuttle ASA     AMP variation Request nr 94
2018-08-29 Norwegian Air Shuttle ASA     Utstedelse av nytt støybevis EASA Form 45 pga. motorbytte som medfører "Intermix" av Trent 1000-J2 og -J3
2018-08-28 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om nytt støybevis pga. motorbytte
2018-07-11 Norwegian Air Shuttle ASA     Utstedelse av ARC 15a LNK20180711a basert på anbefaling fra selskapets Subpart I personell
2018-06-26 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC Recommendation - Survey nº LN-LNK 18-07
2018-05-22 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - MEL RIE - Duplikater
2018-05-17 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - MEL RIE - LN-LNK
2018-05-17 Norwegian Air Shuttle ASA     Morwegian Air Shuttle ASA - MEL RIE - LN-LNK
2017-08-06 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Applications RVSM.
2017-07-28 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-07-20 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Applications RVSM Eurocontrol and NATCMA
2017-07-20 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Registrering av luftfartøy
2017-07-20 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Registrering av heftelse
2017-07-19 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Effektueringsmelding og datering av legal opinion
2017-07-19 Norwegian Air Shuttle ASA   Utstedelse av EASA Form 25 , EASA Form 45 og validering av ARC Form 15a for brukt luftfartøy importert fra EASA medlem Storbritannia
2017-07-19 Norwegian Air Shuttle ASA   DFP merking/endring fra G-CIXO
2017-07-19 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-LNK
2017-07-19 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Bekreftelse av eierskap på luftfartøy
2017-07-19 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2017-07-18 Norwegian Air Shuttle ASA   NAS/DY: G-CIXO Certificate of Airworthiness and Noise Certificate
2017-07-16 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Omregistrering utsatt
2017-07-16 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Vedrørende overføring
2017-07-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2017-07-13 Saville & Co   Aircraft registry - Apostille - Bill of Sale
2017-07-11 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Apostille
2017-07-11 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   LN-LNK/G-CIXO - utkast legal opinion
2017-07-06 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   IDERA
2017-07-05 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-07-04 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av innleie for luftfartøy med MSN 62082 (tidligere UK kjenningsmerke G-CIXO, og nytt norsk kjenningsmerke LN-LNK) SVW-MATTERS.FID449713
2017-07-04 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om dispesasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-06-28 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse
2017-06-26 Norwegian Air Shuttle ASA   CoA application
2017-06-04 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Application for dispensation from the nationality requirement
2017-05-31 Norwegian Air Shuttle ASA   Tildeling av 24-bits ICAO kode
2017-02-16 Norwegian Air Shuttle ASA   G-CIXO - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for utenlandsk registrert luftfartøy
2017-02-16 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   G-CIXO - Søknad om forlenget godkjennelse av innleieavtale for utenlandskregistrert luftfartøy G-CIXO (MSN 62082) SVW-MATTERS.FID395033
2016-08-03 Norwegian Air Shuttle ASA   URGENT: Norwegian - FAA Ops Specs G-CIXO
2016-07-21 Norwegian Air Shuttle ASA   G-CIXO - Vedtak om godkjenning av innleieavtale, flåteutvidelse og unntak fra nasjonalitetskravet samt vedlagt avtale med engelske myndigheter av utenlandsk luftfartøy
2016-07-21 CAA UK   RE: UKCAA/NCAA MoU for Reg G-CIXO - CofR
2016-07-21 Norwegian Air Norway AS   G-CIXO - Vedtak om godkjenning av innleieavtale, flåteutvidelse og unntak fra nasjonalitetskravet vedlagt avtale med engelske myndigheter samt oppdatert Operations Specifications
2016-07-21 CAA UK   RE: UKCAA/NCAA MoU for Reg G-CIXO - CofR (ny adresse for NUK)
2016-07-21 CAA UK   FW: G-CIXO BOEING 787-9 S/N 62082 - Re-issued CoFR (ny adresse NUK)
2016-07-19 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   G-CIXO - Søknad om godkjennelse av innleie av utenlandsk luftfartøy
2016-07-15 Ingar Fuglevåg   SV: Søknad om godkjennelse av innleie av utenlandsk luftfartøy - G-CIXO (MSN 62082) - levering 20. juli 2016 SVW-SAKER.FID395033
2016-07-15 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   G-CIXO - Søknad om godkjennelse av innleie av utenlandsk luftfartøy - levering 20. juli 2016
2016-07-01 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   G-CIXO - Søknad om godkjennelse av innleie av utenlandsk luftfartøy
2016-07-01 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   G-CIXO - Søknad om godkjennelse av innleie av utenlandsk luftfartøy
source: caa.no