LN-OQR

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920285
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Wells Fargo Bank Northwest, National Association

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-08-01
Aircraft Added
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2017-07-28
Aircraft Added
Wells Fargo Bank Northwest, National

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-09-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-09-25 Wiersholm AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-08-21 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service - MEL/RIE - LN-OQR
2017-08-18 CHC Helikopter Service AS     MEL RIE
2017-08-14 CHC Helikopter Service AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2017-08-11 CHC Helikopter Service AS     Lukking av avvik etter importgranskning
2017-08-08 CHC Helikopter Service AS     Avvik etter importgranskning
2017-08-07 Advokatfirmaet Thommessen AS     attestert registerutskrift
2017-08-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     registrering av luftfartøy
2017-08-01 CHC Helikopter Service AS     Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse samt oppdatert Operations Specification i forbindelse med flåtereduksjon for LN-OJB og LN-OJC
2017-07-28 CHC Helikopter Service AS     Temorary Certificate of Registartion
2017-07-28 CHC Helikopter Service AS     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for ferging fra Coatesville USA til Stavanger Norge - Leveranse av fabrikknytt helikopter
2017-07-28 Terje Treff     foreløpig registrering av luftfartøy
2017-07-27 CHC Helikopter Service AS     Sikorsky Release to Service
2017-07-27 Wiersholm AS     Søknad om godkjenning av innleieavtale
2017-07-27 Sigbjørn Tjessem     Export CofA
2017-07-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2017-07-20 Advokatfirmaet Thommessen AS     eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2017-07-19 Wiersholm AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2017-07-19 Wiersholm AS     Søknad om godkjenning av innleieavtale
2017-07-18 Advokatfirmaet Thommessen AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-07-17 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om dispensasjon fra Nasjonalitetsvilkår
2017-07-07 CHC Helikopter Service AS     Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis - ARC og Noise Certificate,
2017-07-04 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Søknad om godkjennelse - endring til C110/06/CHC-HS AS Rev.date 03.07.2017 - relatert til import av nytt luftfartøy S-92A SN 920285 LN-OQR
2017-07-04 CHC Helikopter Service AS     Søknad om Permit to Fly, fabrikknytt luftfartøy S-92A SN 920285 i forbindelse med planlagt registrering og import av luftfartøyet
2017-06-23 Sigbjørn Tjessem     korrigering eier Søknad om Midletidig Registreringbevis for Sikorsky S-92A S/No.920285 (LN-OQR)
2017-06-23 Kyrre Brækhus Royal Norwegian Embassy in Washington     korrigering eier
2017-06-22 Kyrre Brækhus     søknad om foreløpig registering av luftfartøy i utlandet
2017-06-21 Utenriksdepartementet     søknad om foreløpig registrering i utlandet
2017-03-27 CHC Helikopter Service AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for ELT og Mode S Transponder
2017-03-24 CHC Helikopter Service AS     Søknad om ICAO-id 24 bit aircraft address
2017-01-30 CHC Helikopter Service AS     LN-OQQ, LN-OQR og Søknad om å få reservert registreringsmerker til nye luftfartøy
2017-01-30 CHC Helikopter Service AS     LN-OQQ, LN-OQR og Reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no