LN-OQQ

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920284
Engines: 2
Weight: 12020
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: CHC Helikopter Service AS
Organization number: 974414228
Adress: Postboks 214
4097 SOLA
Norge
Fax: +47 51 94 15 11
Phone: +47 51 94 10 00/41300120
Radio License. Number: 6014
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Wells Fargo Bank Northwest, National Association

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-09-08
Aircraft Added
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2017-08-24
Aircraft Added
Wells Fargo Bank Northwest, National Association

Installed radio equipment

Satellite Communication Equipment 1525-1559 / 1616-1626,5 / 1626,5-1660,5 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Direction Finder
Marker Beacon Receiver 75 MHz
Weather Radar X band
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
VHF Maritime Communication Transceiver 138-174 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
VHF Mobile Communication Transceiver 138-174 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
source: nkom.no

More aircraft operated by CHC Helikopter Service AS

LN-OAW

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OBF

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OBQ

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OHA

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHB

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHC

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHD

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHE

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHG

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHI

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHJ

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHK

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHL

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHM

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHU

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHW

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHX

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJA

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJB

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJC

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJD

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJE

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJF

Eurocopter
EC 225 LP

LN-OJG

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJK

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJL

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJM

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJN

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJO

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLB

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OLD

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OME

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMF

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMH

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMJ

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OMK

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMM

Bell Helicopter
214ST

LN-OMT

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPH

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQA

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQC

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQD

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQE

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQF

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQG

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQH

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQI

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQJ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQK

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQL

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQN

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQP

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-ORC

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OSJ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OST

Sikorsky Aircraft
S-61N

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-09-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-09-15 CHC Helikopter Service AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2017-09-13 CHC Helikopter Service AS     LN-OQQ Importgranskning - Dokumentasjon - Reg og STC liste
2017-09-12 CHC Helikopter Service AS     Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse
2017-09-11 CHC Helikopter Service AS     Importgranskning - Dokumentasjon - AFM - W&B - ID Plate
2017-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS     Registrering av luftfartøy
2017-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS     iverksettelse av permanent registrering
2017-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS     RE: slettelsesattest
2017-09-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     forespørsel om attestert registerutskrift
2017-09-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     attestert registerutskrift
2017-08-29 Wiersholm AS     Søknad om godkjennelse av innleieavtale - MSN 920284 WIERSHOLM-MATTERS.FID619453
2017-08-24 CHC Helikopter Service AS     Midlertidig Registrering
2017-08-24 CHC Helikopter Service AS     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for ferging fra Coatesville USA til Stavanger Norge - Leveranse av fabrikknytt helikopter
2017-08-24 Utenriksdepartementet     Oversendelse av bekreftelse på midlertidig registering
2017-08-24 Wiersholm AS     Søknad om godkjennelse av innleieavtale
2017-08-23 CHC Helikopter Service AS     Export CofA - Manufacturer release to service
2017-08-16 Thor Gunnar Johansen     søknad om flåteutvidelse
2017-08-11 CHC Helikopter Service AS     Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis ARC og Noise Certificate S/N 920284
2017-08-03 CHC Helikopter Service AS     søknad om midlertidig registrering
2017-07-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2017-07-21 CHC Helikopter Service AS     Søknad om permit to fly
2017-07-20 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopterservice AS - Søknad om godkjennelse - endring til C110/06/CHC-HS AS Rev.date 20.07.2017 - relatert til import av nytt luftfartøy S-92A SN 920284 LN-OQQ
2017-07-20 Advokatfirmaet Thommessen AS     Eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2017-07-19 Wiersholm AS     RE: Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2017-07-19 Wiersholm AS     Søknad om godkjenning av innleieavtale
2017-07-18 Advokatfirmaet Thommessen AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-07-17 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om dispensasjon fra Nasjonalitetsvilkår
2017-03-27 CHC Helikopter Service AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for ELT og Mode S Transponder
2017-03-24 CHC Helikopter Service AS     Søknad om ICAO-id 24 bit aircraft address
2017-01-30 CHC Helikopter Service AS     LN-OQQ, LN-OQR og Søknad om å få reservert registreringsmerker til nye luftfartøy
2017-01-30 CHC Helikopter Service AS     LN-OQQ, LN-OQR og Reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no