LN-OQQ

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920284
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Wells Fargo Bank Northwest, National Association

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-09-08
Aircraft Added
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2017-08-24
Aircraft Added
Wells Fargo Bank Northwest, National Association

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-09-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-09-15 CHC Helikopter Service AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2017-09-13 CHC Helikopter Service AS     LN-OQQ Importgranskning - Dokumentasjon - Reg og STC liste
2017-09-12 CHC Helikopter Service AS     Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse
2017-09-11 CHC Helikopter Service AS     Importgranskning - Dokumentasjon - AFM - W&B - ID Plate
2017-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS     Registrering av luftfartøy
2017-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS     iverksettelse av permanent registrering
2017-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS     RE: slettelsesattest
2017-09-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     forespørsel om attestert registerutskrift
2017-09-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     attestert registerutskrift
2017-08-29 Wiersholm AS     Søknad om godkjennelse av innleieavtale - MSN 920284 WIERSHOLM-MATTERS.FID619453
2017-08-24 CHC Helikopter Service AS     Midlertidig Registrering
2017-08-24 CHC Helikopter Service AS     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for ferging fra Coatesville USA til Stavanger Norge - Leveranse av fabrikknytt helikopter
2017-08-24 Utenriksdepartementet     Oversendelse av bekreftelse på midlertidig registering
2017-08-24 Wiersholm AS     Søknad om godkjennelse av innleieavtale
2017-08-23 CHC Helikopter Service AS     Export CofA - Manufacturer release to service
2017-08-16 Thor Gunnar Johansen     søknad om flåteutvidelse
2017-08-11 CHC Helikopter Service AS     Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis ARC og Noise Certificate S/N 920284
2017-08-03 CHC Helikopter Service AS     søknad om midlertidig registrering
2017-07-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2017-07-21 CHC Helikopter Service AS     Søknad om permit to fly
2017-07-20 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopterservice AS - Søknad om godkjennelse - endring til C110/06/CHC-HS AS Rev.date 20.07.2017 - relatert til import av nytt luftfartøy S-92A SN 920284 LN-OQQ
2017-07-20 Advokatfirmaet Thommessen AS     Eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2017-07-19 Wiersholm AS     RE: Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2017-07-19 Wiersholm AS     Søknad om godkjenning av innleieavtale
2017-07-18 Advokatfirmaet Thommessen AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-07-17 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om dispensasjon fra Nasjonalitetsvilkår
2017-03-27 CHC Helikopter Service AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for ELT og Mode S Transponder
2017-03-24 CHC Helikopter Service AS     Søknad om ICAO-id 24 bit aircraft address
2017-01-30 CHC Helikopter Service AS     LN-OQQ, LN-OQR og Søknad om å få reservert registreringsmerker til nye luftfartøy
2017-01-30 CHC Helikopter Service AS     LN-OQQ, LN-OQR og Reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no