LN-OUC

Airbus Helicopters Deutschland GmbH
EC 135 T3H

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters Deutschland GmbH
Model: EC 135 T3H
MSN: 2008
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sparebank 1 Finans Østlandet AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-08-30
Aircraft Added
Sparebank 1 Finans Østlandet AS

More aircraft owned by Sparebank 1 Finans Østlandet AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-12-13 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OUE
2017-12-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-12-07 Lasse Dahl     Norsk Luftambulanse AS - Søknad om registrering - oppdatering
2017-11-16 Lasse Dahl     Søknad om registrering - oppdatering
2017-11-06 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OUD
2017-10-31 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Søknad om godkjenning av innleieavtaler
2017-10-23 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Søknad om godkjenning av innleieavtaler
2017-09-29 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-09-06 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Norsk Luftambulanse AS - Søknad om godkjenning av innleieavtaler - LN-OUD og LN-OUE
2017-09-05 Norsk Luftambulanse ATO     Norsk Luftambulanse - LN-OUC EC135 T3H SN 2008 / oversendelse av EASA Form 52
2017-08-31 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate
2017-08-30 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OUC
2017-08-30 Sparebank 1 Finans Østlandet AS     registrering av luftfartøy
2017-08-30 Norsk Luftambulanse AS     oversendelse registreringsbevis
2017-08-29 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse Form52, W&B, Noise and Frontpage FLM
2017-08-29 Lars Halvorsen     effektuering
2017-08-29 Norsk Luftambulanse AS     Cover sheet FM & W&B report
2017-08-24 Kjell A. Østnes AS     retur av Bill of Sale
2017-08-23 Kjell A Østnes AS     Bill of Sale
2017-08-23 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     LN OUC Forsikringsdokumentasjon
2017-08-23 Østnes Helicopters     Bill of sale - Bekreftelse på at luftfartøyet ikke er registrert eller innehar heftelser
2017-08-23 Lars Halvorsen     Bill of Sale H135 sn 2008 reg LN-OUC
2017-08-23 Norsk Luftambulanse AS     NLA CAMO NO.MG.0025, Vedlikeholdsprogram for EC135-T3H - LN-OUC
2017-08-22 Norsk Luftambulanse AS     Søknad om godkjenning av innleieavtale
2017-08-10 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2017-06-28 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Vedrørende søknad om luftdyktighetsbevis
2017-06-27 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Søknad om godkjenning av innleieavtale
2017-06-24 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Søknad om luftdyktighetsbevis
2017-06-12 Norsk Luftambulanse AS     Søknad om registrering av luftfartøy - ambulansehelikopter
2017-06-06 Sparebank 1 Finans Østlandet AS     Norsk Luftambulanse AS - Avtale om leie av helikopter - Dry lease avtaler til godkjenning - LN-OUE
2016-12-08 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Tildeling av 24 bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2016-12-05 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Anmodning om ICAO-id 24 bit aircraft address
source: caa.no