LN-DAP

SAAB-Scania AB
MFI 9B

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: SAAB-Scania AB
Model: MFI 9B
MSN: 36
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Engeset Aksel Kåre

source: caa.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-08-23 Aksel Kåre Engeset     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-08-22 Aeromech AS     ny utgave vedlikeholdsrapport VR
2016-08-17 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2014-11-10 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2014-11-10 Aeromech AS     Vektdokumentasjon
2014-11-10 Aeromech AS     Luftdyktighetsbevis
2014-11-08 Aeromech AS     vedlikeholdsrapport
2013-07-17 Leif Wenneberg     søknad om årlig ettersyn godkjent
2013-07-17 Aksel Kåre Engeset     Luftdyktighetsbevis
2013-06-27 Bergen Air Transport AS     Vedlikeholdsrapport
2013-06-14 Leif Wenneberg     Forlengelse av Luftdyktighetsbevis
2012-07-23 Leif Wenneberg     Forlengelse av Luftdyktighetsbevis (LDB)
2012-07-02 Leif Wenneberg     Vedlikeholdsrapport
2012-06-20 Leif Wenneberg     søknad om årlig ettersyn godkjent
2012-06-06 Leif Wenneberg     utdypende opplysninger ifbm søknad om årlig ettersyn
2012-05-24 Leif Wenneberg     Søknad om årlig tilsyn - utdypende opplysninger utbes
2012-05-11 Leif Wenneberg     Søknad om å utføre årlig tilsyn
2010-12-17 Hovet & Co. AS   Transponder installarsjon - Saksbehandling stilles i bero til eier bestemmer seg
2010-04-13 Jan Hovet   Søknad om XPDR-installasjon i Annex II ref HC-LNDAP-01
2010-02-15 Engeset Aksel Kåre   Luftdyktighetsbevis
2009-10-20 Sparebanken Møre   Slettet heftelse
2009-10-19 Sparebanken Møre   Sletting av pantesikkerhet - panterett
2009-05-28 Hovet & Co. AS   Godkjennelse av ARTEX ME 406 ELT modifikasjon HC-406DAP-01 Rev. A for SAAB-Scania MFI 9B
2009-05-13 Jan Hovet   Tildeling av ICAO-koder
2009-05-13 Jan Hovet   dokumentasjon for Annex II-søknad om ELT-installasjon
2009-05-08 Jan Hovet   søknad om ICAO 24-bit Aircraft Code
2008-08-20 Aksel Engeset   registrering av luftfartøy
2008-08-17 Aksel Engseth   mottatt legitimasjon
2008-08-04 akselengeset@Gmail.com   vedr. registrering av luftfartøy
2008-06-14 Aksel Engeset   Egenerklæring
2008-06-11 Aksel Engeset   ang. registrering av luftfartøy
2008-06-06 Aksel Engeset   registrering av luftfartøy
2006-02-21 Aksel Engeset   anmerkning i stedet for sletting, jf. luftfartsloven § 3-8
source: caa.no

More information: