LN-AAY

The New Piper Aircraft, Inc
PA-34-220T

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-34-220T
MSN: 3449251
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sub Aqua Technology SAT AS
Operator: ScanAviation AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-04-07
Aircraft Deleted
Sub Aqua Technology SAT AS
2010-02-11
Owner changed
Sub Aqua Technology SAT AS
2010-02-01
Adress
Sub Aqua Technology SAT AS
2007-07-13
Aircraft Added
C3 Holding Norway AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-04-07 Sub Aqua Technology SAT A/S     sletting av luftfartøy
2016-04-06 John Hestenes     sletting av luftfartøy
2016-03-02 Sub Aqua Technology SAT AS     attestert registerutskrift
2015-12-10 Flysyn.DK     kopi av forlenget ARC
2014-12-10 Flysyn.DK     ARC
2013-02-13 Flysyn.DK     Korrigert AMP rev 2
2013-02-13 Flysyn.DK     AMP rev 2 godkjent
2013-01-11 Flysyn.DK     2 ARC Ext.
2013-01-11 Flysyn.DK     AMP Rev.2
2012-11-09 Post- og teletilsynet     status
2012-01-16 Flysyn.DK     AMP Rev 1 godkjent
2012-01-09 Flysyn.DK     1St ARC Ext
2012-01-09 Flysyn.DK     AMP Rev 1
2011-01-05 Flysyn DK   Luftdyktighetsbevis
2010-12-20 Flysyn.DK   Godkjennelse av AMP
2010-11-22 Flysyn.DK   Søknad om godkjennelse av vedlikeholdsprogram - AMP
2010-06-16 Sub Aqua Technology SAT AS   Innvilget utsettelse på AMP
2010-06-15 John Hestenes   Søknad om forlenget gyldighet fro ARC
2010-02-24 John Hestenes   Søknad om forlenget gyldighet fro ARC
2010-02-24 John Hestenes for Sub Aqua Technology SAT A/S   Innvilgelse på utsettelse av AMP
2010-02-12 C3 Holding Norway AS   Tinglysing av eiendomsrett i luftfartøy
2010-02-10 C3 Holding Norway AS   Tinglysing av eiendomsrett i luftfartøy
2009-12-10 C3 Holding Norway AS   skjøte
2009-12-02 Aeromech AS   LN-AAY- Utkvitterte findings AR recommendation repport
2009-12-02 Aeromech AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-11-19 Aeromech AS   Oversendelse av reisedagbok for godkjennelse opprettelse
2009-11-16 Bohusflyg AS   continuing Airworthiness
2009-10-26 Aeromech A/S   LN-AAY Opprettelse av reisejournal forbruksområde privat
2009-10-07 C3 Holding Norway AS   Utstedelse av Permit to Fly for overføringssflyging fra Sola til Kjeller for å utføre årlig vedlikehold
2009-10-06 John Hestenes   Utkast til EASA Form 18b - Approval of conditions for a permit to fly
2009-10-06 C3 Holding Norway AS   Re: Utkast til EASA Form 18b - Approval of conditions for a permit to fly
2009-09-29 John Hestenes   Søknad om Permit to Fly for Piper Senca
2009-08-21 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-07-01 C3 Holding Norway AS   Opphevelse av suspendering av Airworthiness Review Certificate - ARC
2009-06-23 ScanAviation AS   Klage på suspendering av Airworthiness Review Certificate - ARC
2008-09-26 ScanAviation AS avd Sola   utkvittert aviksformular - EASA Form 13 - 2008AR-309
2008-09-01 ScanAviation AS avd Sola   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-08-31 ScanAviation AS avd Sola   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-08-28 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-08-05 ScanAviation AS avd Sola   søknad om luftdyktighetsrapport og vedlikeholdsrapport
2008-03-26 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering av alvorlig luftfartshendelse Sola 24.03.2008
2007-09-10 Post- og teletilsynet   søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-08-30 ScanAviation AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.08.2008
2007-08-27 Flyteknisk Notodden AS   veierapport - oppdatert påbudsliste og oppfølgingsliste
2007-08-27 Flyteknisk Notodden AS   Pilots Operating Handbook
2007-08-27 Flyteknisk Notodden AS   Subpart K og L liste hvor 1.866 og 1.872 er påført - ny påbudsliste
2007-08-27 ScanAviation AS   ny Subpart K og L liste og ny påbudsliste
2007-08-24 Flyteknisk Notodden AS   Tilsynsrapport
2007-08-24 Flyteknisk Notodden AS   tilsynsrapport
2007-08-23 ScanAviation AS   Vedlikeholdsrapport
2007-08-22 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholsrapport
2007-08-15 Flyteknisk Notodden AS   kopi av danske dokumenter
2007-08-14 Flyteknisk Notodden AS   LDP/AD liste og subpart K og L liste
2007-08-14 Flyteknisk Notodden AS   kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr og konsesjonssøknad
2007-07-17 ScanAviation AS avd Sola   utstedelse av luftdyktighetsbevis
2007-07-13 C3 Holding Norway AS   Nektet registrering
2007-07-13 Den norske Bank ASA   registrering av luftfartøy - kvittering
2007-07-12 Den norske Bank ASA   registrering av luftfartøy - kvittering
2007-07-09 ScanAviation AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-07-04 C3 Holding Norway AS   Bill of Sale - Firmaattest
2007-06-29 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 29.07.2007
2007-06-28 ScanAviation AS   søknad om tildeling av ICAO kode
2007-06-28 ScanAviation AS   tildeling av ICAO kode
2007-06-08 Gunnar Strand   korrigert forsikringsdokument
source: caa.no