LN-DFL

Diamond Aircraft Industries GmbH
DA20-A1

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Diamond Aircraft Industries GmbH
Model: DA20-A1
MSN: 10.289
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Gilani Ahsen
Adress: Collettsgate 25
3043 DRAMMEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-10-04
Owner changed
Gilani Ahsen
2003-12-19
Aircraft Added
Drammen Flyklubb

Related Youtube videos

LN-DFL data-toggle=

DA20 Katana over Kongsberg

LN-DFL data-toggle=

Flying over Mjøndalen town first school hour in a Diamond DA20-100 LN-DFL

LN-DFL data-toggle=

Diamond Katana DA20-100 landing @ ENHS

LN-DFL data-toggle=

Diamond Katana DA20-100 touch & go @ ENNO

LN-DFL data-toggle=

Diamond Katana DA20-100 approaching Notodden

More aircraft owned by Gilani Ahsen

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-03-29 NLF CAMO     ARC og Review report
2020-03-23 Flyteknisk Notodden AS     ARC Extension
2019-03-21 Flyteknisk Notodden AS     kopi av ARC og ARC Extension Form for Diamond DA-20-A1
2018-12-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-10-04 Ahsen Gilani     registrering av eierskifte
2018-09-26 Ahsen Gilani     Flyskjøte
2018-09-22 Sture Alvsaker     effektueringsmelding
2018-09-12 DnB Bank ASA     sletting av heftelse
2018-09-10 DnB Bank ASA     sletting av pantesikkerhet
2018-08-21 Drammen Flyklubb     Omregistrering av luftfartøy
2018-03-26 Flyteknisk Notodden AS     ARC
2018-01-17 Flyteknisk Notodden AS   Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram (AMP)
2016-11-22 Flysyn.DK   ARC
2015-12-14 Flysyn.DK   ARC
2015-12-09 Flysyn.DK   Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram (AMP)
2015-11-26 Flysyn.DK   AMP
2015-07-08 DNB Bank ASA   registrering av heftelse
2015-07-01 DNB Bank ASA   1. gangs tinglysing av pantedokument
2014-12-10 Norges Luftsportforbund   ARC og Reviw report
2014-09-10 DnB Bank ASA   Sletting av pantedokument
2014-09-05 DnB Bank ASA   Sletting av pantesikkerhet
2013-12-03 Norsk Luftsportsforbund / Norsk Aero Klubb   ARC
2011-11-21 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2010-11-16 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2010-11-16 Norges Luftsportforbund   ARC
2010-10-07 Drammen Flyklubb   Avvik nummer 1 (korrekt slange) er nå lukket
2010-09-30 Drammen Flyklubb   Manglende svar på brev
2010-06-18 Statens havarikommisjon for transport     Oppfølging av tilråding i rapport (SL RAP 6/2006) om alvorlig luftfartshendelse på Hokksund flyplass 190605 med DA20-A1, LN-DFL
2010-06-03 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding i rapport (SL RAP 6/2006) om alvorlig luftfartshendelse på Hokksund flyplass 19.06.2005 med DA20-A1 - LN-DFL
2010-05-28 Drammen Flyklubb   Bruk av luftinntakslange av type SCAT istedet for foreskrevet SCEET
2010-05-06 Transport Canada   Luftfartshendelse med 19.06.2005 på Hokksund flyplass
2010-04-13 Drammen Flyklubb   Utsatt krav om komplett EASA Aircraft Maintenance Programme (AMP)
2010-04-08 Drammen Flyklubb   Utsettelse AMP
2010-03-23 Transport Canada   Occurence to Diamond DA20-A1 LN-DFL
2010-02-25 Drammen flyklubb v/Kjell Anders Øpstad   Vedlikeholdsprogram ikke godkjent
2010-02-24 Drammen Flyklubb   Utsettelse av AMP
2010-02-10 Drammen Flyklubb   Dispensasjon fra kravet om fastmontert ELT 406
2010-02-01 Drammen Flyklubb   søknad godkjennelse av dokumentasjon på motorbytte
2009-10-20 Drammen Flyklubb   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-10-19 Aeromech AS   Korrigert vedlikeholdsrapport
2008-12-05 Hovet & Co. AS   tildeling av ICAO-koder
2008-11-13 Drammen Flyklubb   LN-DFL - Utvidelse av ARC
2008-10-23 Aeromech AS   LN-DFL - Vedlikeholdsrapport
2008-10-23 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-23 Drammen Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-25 Aeromech AS   propellerjournal
2008-09-24 Drammen Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-10 Aeromech AS   propellerjournal
2008-09-09 Drammen Flyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-05-02 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding i rapport (SL RAP 6/2006) om alvorlig luftfartshendelse på Hokksund flyplass 19.06.2005 med DA20-A1 - LN-DFL
2008-04-16 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding i rapport (SL RAP 6/2006) om alvorlig luftfartshendelse på Hokksund flyplass 19.06.2005 med DA20-A1 - LN-DFL
2007-11-14 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2006-12-19 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport - VR
2006-03-22 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport ( SL RAP 6/2006 )om alvorlig luftfartshendelse på Hokksund flyplass 19.06.2005 med DA20-A1 - LN-DFL
2006-03-13 Statens Havarikommisjon for Transport   Bemerkninger i forbindelse med utkast til rapport om alvorlig luftfartshendelse på Hokksund flyplass - Buskerud 19.06.2005 med DA20-A1, LN-DFL
2006-02-06 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om alvorlig luftfartshendelse på Hokksund flyplass - Buskerud 19.06.2005 med DA20-A1, LN-DFL
2006-02-02 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport - VR
source: caa.no

More information: