LN-ABA

Van's Aircraft Inc
RV-6

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Van's Aircraft Inc
Model: RV-6
MSN: 24921
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Granviken Bjørn
Adress: Heggedalsveien 128
1389 HEGGEDAL

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-04-06
Owner changed
Granviken Bjørn
2016-02-08
Owner changed
Paulsen Dag Henning
2005-06-02
Aircraft Added
Berge Jan Milton
2004-10-05
Aircraft Added
Berge Jan Milton

Related Youtube videos

LN-ABA data-toggle=

Beautiful Scenery! - Vans RV6 Acrobatic Flight In Norway - Loops, Barrel Rolls, Formation

LN-ABA data-toggle=

Vans RV-6 Flight - Startup, Takeoff & Cruise

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-06-01 Thore Toresen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis.
2017-05-31 Thore Thoresen     Luftdyktighetsbevis og adresse
2017-05-26 Thore Thoresen     Fornyelse av særskilt luftdyktighetsbevis
2016-05-30 Jan Milton Berge     Vedtak m utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-05-24 Thore Thoresen     Vedlikeholdsrapport VR
2016-03-18 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-ABA- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-03-10 Dag Henning Paulsen     16/00943-3 - Registrering av overdragelse av andel i luftfartøy
2016-03-03 Dag Henning Paulsen     Registrering av overdragelse av andel i luftfartøy
2016-02-08 Dag Henning Paulsen     Registrering av overdragelse av andel i luftfartøy
2016-01-01 Jan Milton Berge     flyskjøte
2015-05-26 Jan Milton Berge     Særskilt luftdyktighetsbevis
2015-05-18 Jan Milton Berge     Vedlikeholdsrapport
2014-05-21 Jan Milton Berge     Vedlikeholdsrapport
2014-05-21 Jan Milton Berge     Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-05-21 Jan Milton Berge     vedlikeholdsrapport
2014-02-15 Jan Berge     LA-ABA - Fornyelse av luftdyktighetsbevis
2013-01-11 Jan M Berge     Permit to Fly
2012-12-12 Jan M Berge     vedlikeholdsrapport
2011-12-05 Jan Milton Berge     Permit to Fly
2011-11-12 Jan Milton Berge     Vedlikeholdsrapport - VR
2010-10-18 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2010-05-12 Jan Milton Berge   Utstedelse av ny 24-bits ICAO kode for programmering av ELT - Forrige var feil
2009-12-17 Jan Milton Berge   Utstedelse av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT
2009-10-08 Jan M. Berge   Forlengelse av Permit To Fly (PTF)
2009-09-29 Statoil   ELT kode
2009-09-27 Jan M. Berge   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-09-24 Jan M Berge   Utstedelse av Permit To Fly
2008-06-30 Jan M Berge   vedlikeholdsrapport
2008-03-01 Jan Milton Berge   tilsynsrapport
2008-02-22 Jan Milton Berge   Manglende retur av tilsynsrapport
2007-06-07 Trond Kristoffersen   Vedlikeholdsrapport
2006-05-24 Jan Milton Berge   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-04-21 Statens Havarikommisjon for Transport   lufttrafikkhendelse 21.04.2006 - position Kjekstadmarka - nærkontakt med LN-ABA
source: caa.no

More information: