LN-DHC

Viking Air Ltd.
DHC-1 Chipmunk 22

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Viking Air Ltd.
Model: DHC-1 Chipmunk 22
MSN: WB586
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nedre Romerike Flyklubb Veteranflygruppa
Adress: Småflyhavna
2007 KJELLER

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-01-15
Owner changed
Nedre Romerike Flyklubb Veteranflygruppa
2009-10-22
Owner changed
Nedre Romerike Flyklubb

Related Youtube videos

LN-DHC data-toggle=

Bücker Jungmann & de Havilland Canada Chipmunk formation flight

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-06-13 Aeromech AS     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-06-08 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport - VR
2016-08-04 Nedre Romerike Flyklubb     Ny flygetidsbok
2016-05-31 Aeromech AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2016-05-24 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport VR
2015-06-05 Aeromech AS     Særskilt luftdyktighetbevis
2015-06-03 Aeromech AS     vedlikeholdsrapport
2015-05-28 Nedre Romerike Flyklubb     Nedre Romerike Flyklubb - Bekreftelse på riktig registrering på org.nr.
2015-05-25 Nedre Romerike Flyklubb     Nedre Romerike Flyklubb - Bekreftelse på riktig registrering på org.nr.
2014-06-05 Aeromech AS     VR
2014-06-05 Aeromech AS     Særskilt uftdyktighetsbevis
2014-06-04 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2014-01-17 Nedre Romerike Flyklubb     Registrering av eierskifte
2014-01-15 Nedre Romerike Flyklubb     fullmakt / bekreftelse
2014-01-02 Nedre Romerike Flyklubb     fullmakt / bekreftelse
2013-12-12 Nedre Romerike Flyklubb     eierskifte - Flyskjøte
2013-10-09 Statens Havarikommisjon for Transport     Rapport SL Rap 2013/24 om alvorlig luftfartshendelse på Nordre Svindal gård Fet Akershus 14.08.2010 med DHC-1 Chipmunk 22 LN-DHC
2013-07-19 Statens Havarikommisjon for Transport     utkast til rapport - Avskjermet
2013-06-05 Aeromech AS     VR
2013-06-05 Aeromech AS     Permit to Fly
2013-06-05 Aeromech AS     vedlikeholdsrapport
2012-02-27 Aeromech AS     LN-DHC Tilsynsraport
2012-02-24 Aeromech AS     Tilsynsrapport utkvittert
2012-02-20 Aeromech AS     Permit to Fly
2012-02-16 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport VR
2010-08-18 Statens Havarikommisjon for Transport   underretning om undersøkelse av alvorlig luftfartshendelse ved Svindal Gård - 14.08.2010 - DHC-1 Chipmunk
2010-06-25 Nedre Romerike Flyklubb   Permit to Fly
2010-04-21 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2009-12-15 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2009-10-26 NRF Veteranflygruppa   Registrert eierskifte
2009-10-19 NRF Veteranflygruppa   Flyskjøte - dokumentasjon på ID
2009-07-16 Aeromech AS   Forlengelse av Permit To Fly
2009-07-14 Jan Hovet   søknad om ICAO 24 bit Aircraft Code
2009-07-14 Jan Hovet   Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2009-07-09 Aeromech AS   Tommasse- og balanserapport
2009-07-07 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2008-10-10 Aeromech AS   Utstedelse av luftdyktighetsbevis
2008-09-12 Aeromech AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2008-03-13 Aeromech AS   forlenget frist før slettelse
2008-01-31 Tommy Rune Anthonsen   Varsel om slettelse av luftfartøy
source: caa.no