LN-DHZ

Federal Aircraft Factory
DH 115 MK 55

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Federal Aircraft Factory
Model: DH 115 MK 55
MSN: 990
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Kenneth Oskar Aarkvisla
Adress: Gressbaneveien 21
3300 HOKKSUND
Norge
Phone: +47 934 32 372
93432372
Radio License. Number: 4822
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Tesli Martin Thu
Adress: Gressbaneveien 21
3300 HOKKSUND

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-05-24
Owner changed
Tesli Martin Thu
2014-04-15
Owner changed
Aarkvisla Mette Marianne
2009-12-17
Owner changed
Strømmen Per Gudmund
2007-04-23
Aircraft Added
Aarkvisla Kenneth Oskar

Related Youtube videos

LN-DHZ data-toggle=

Vampire Pair T.55 LN-DHZ & FB52 LN-DHY Norwegian Historic Flight at Southport 2017

LN-DHZ data-toggle=

RNoAF DeHavilland DH115 Vampire [LN-DHZ] Take-off and Landing at Kjevik! [1080p] HD

Installed radio equipment

VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-08-01 Kenneth Oskar Aarkvisla     Ny Fartøyjournal
2017-05-16 Kenneth Aarkvisla     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-05-15 Lars Kolstad     SV: Kommentarer VHB revisjon 2
2017-05-15 Lars Kolstad     Re: VHB revisjon 2
2017-05-11 NLF CAMO     VR
2017-05-08 NLF CAMO     LN-DHZ Vedlikeholdsrapport
2017-05-04 Norges Luftsportforbund     Vedlikeholdsorganisasjonen LN-DHZ / Virksomhetstilsyn 2017
2017-04-20 Vedlikeholdsordningen LN-DHY / LN-DHZ     Varsel om virksomhetstilsyn - Vedlikeholdsordningen LN-DHY / LN-DHZ
2016-05-27 Vedlikeholdsorganisasjonen Vampire LN-DHY / LN-DHZ     Vedlikeholdsorganisasjonen Vimpire LN-DHY / Ny teknisk leder - Einar Henriksen Bjørnebekk
2016-05-25 Kenneth Aarkvisla     Vedlikeholdsorganisasjonen LN-DHY / Villighetserklæring ifm. skifte av teknisk leder
2016-05-25 Kenneth Aarkvisla     Vedlikeholdsorganisasjonen Villighetserklæring ifm. skifte av teknisk leder
2016-05-20 Kenneth Aarkvisla     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-05-19 Kenneth Aarkvisla     Vedlikeholdsrapport
2016-05-19 Kenneth Aarkvisla     Vedlikeholdsordningen villighetserklæring
2015-08-31 Lars Kolstad     Vedlikeholdsorganisasjonen LN-DHY / Tilbakemelding på virksomhetstilsyn 0001-6835
2015-06-10 Kenneth Aarkvisla     Vedlikeholdsorganisasjonen LN-DHY / Virksomhetstilsyn 0001-6835
2015-05-26 Kenneth Aarkvisla     Særskilt luftdyktighetsbevis
2015-05-22 Kenneth Aarkvisla     Vedlikeholdsrapport IMG.pdf
2015-05-22 Per G Strømmen     Vedlikeholdsrapporter for LN-DHZ og LN-DHY
2015-05-22 Kenneth O. Aarkvisla Per G Strømmen     Vedlikeholdsrapporter for LN-DHZ og LN-DHY
2015-05-21 Per G. Strømmen     Vedlikeholdsrapport
2015-05-18 Kenneth Aarkvisla     Vedlikeholdsorganisasjonen bekrefter tidspunkt for tilsyn
2015-05-12 Kenneth Aarkvisla     Vedlikeholdsorganisasjonen Vampire LN-DHY / Varsel om gjennomføring av tilsyn
2015-05-11 Kenneth Aarkvisla     Vedlikeholdsorganisasjonen Vampire LN-DHY / Tilbakemelding på planlagt tilsyn
2015-05-05 Kenneth Aarkvisla     Vedlikeholdsorganisasjonen Vampire LN-DHY / Varsel om planlagt tilsyn
2015-05-05 Kenneth Aarkvisla     vedrørende forlengelse av Særskilt Luftdyktighetsbevis
2015-04-26 Kenneth Aarkvisla     Særskilt Luftdyktighetsbevis
2015-04-09 Kenneth O. Aarkvisla     Utsendt Motorjournal
2015-03-06 Vedlikeholdsorganisasjonen LN-DHY / LN-DHZ     LN-DHY /Klage på vedtak
2015-02-11 Samferdselsdepartementet     Retur av klage på avslått søknad om endring av vedlikeholdsklasse for luftfartøyene LN-DHY og LN-DHZ
2015-02-05 Samferdselsdepartementet     LN-DHY/klage på vedtak
2015-02-01 Kenneth O. Aarkvisla     Motorjournal
2014-11-25 Kenneth Aarkvisla     Motorbytte UK
2014-06-17 Kenneth Aarkvisla     utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-06-10 Kenneth Aarkvisla     Søknad om særskilt luftdyktighetsbevis
2014-06-03 Samferdselsdepartementet     Klage på vedtak
2014-04-21 Kenneth Aarkvisla     Klage på vedtak
2014-04-15 Mette Marianne Aarkvisla     registrering av eierskifte
2014-04-07 Kenneth Aarkvisla     Overdragelse av luftfarøy
2014-04-07 Kenneth O. Aarkvisla     flyskjøte
2014-04-01 Kenneth Aarkvisla     Søknad om endring av vedlikeholdsklasse
2014-03-24 Kenneth Aarkvisla     Søknad om endring av vedlikeholdsklasse
2013-10-23 Kenneth Aarkvisla     revidert vektrapport
2013-10-21 Kenneth Aarkvisla     Oppjustert MTOW til 5699kg
2013-10-11 Kenneth Aarkvisla     vektrapport
2013-09-24 Engineering - Weald Aviation Services     Modification A51/Vamp/1001
2013-07-16 Kenneth Aarkvisla     Permit to Fly
2013-06-20 Kenneth Aarkvisla     Årsgebyr selvbygde luftfartøy
2013-06-11 Kenneth Aarkvisla     Aarkvisla Kenneth O. - Forlengelse av Særskilt Tillatelse til Tjenestegjøring på LN-DHZ og LN-DHY
2013-06-11 Per G. Strømmen     Strømmen Per Gudmund - Særskilt tillatelse til Tjenestegjøring nr. 5049 på (EX) D.H. Vampire LN-DHZ og LN-DHY
2013-06-07 Kenneth Aarkvisla     Vedlikeholdsorganisasjon godkjent etter tilsyn
2013-05-08 Kenneth Aarkvisla     revidert vedlikeholdshåndbok
2013-04-16 Kenneth Aarkvisla     vekt dokument A51/VAMP/1001 for AAN 29140
2013-04-16 Kenneth Aarkvisla     Nødpeilesender 121.5 Mhz
2013-04-12 Kenneth Aarkvisla     Søknad om oppjustert MTOW
2013-03-12 Kenneth Aarkvisla     Vedlikeholdsorganisasjonen Vedlikeholdsbok for godkjenning
2013-03-12 Kenneth Aarkvisla     Vedlikeholdsorganisasjonen Oppgraderte vedlegg
2012-11-21 Kenneth Aarkvisla     Varsel om inspeksjon av vedlikeholdsordningen
2012-10-02 Samferdselsdepartementet     historiske luftfartøy - vurdering av saken
2012-09-04 Samferdselsdepartementet     Historiske luftfartøy - vurdering av saken
2012-08-27 Kenneth Aarkvisla     Klage - ikke er klassifisert som historisk luftfartøy
2012-08-02 Kenneth Aarkvisla     ang. mottatt klage på avslag som historisk luftfartøy
2012-08-02 Samferdselsdepartementet     Historiske luftfartøy - vurdering av saken
2012-07-12 Samferdselsdepartementet     Historiske luftfartøy - vurdering av saken
2012-07-05 Kenneth Aarkvisla     Vedlikeholdsrapport
2012-07-04 Kenneth Aarkvisla     Forlengelse av Permit To Fly - Særskilt luftdyktighetsbevis
2012-07-03 Kenneth Aarkvisla     VHB Vampires svar på ny vedlikeholds handbok Vampires
2012-07-02 Kenneth Aarkvisla     Vedlikeholdsrapport
2012-06-06 Kenneth Aarkvisla     Vedlikeholdshåndbok
2012-05-31 Kenneth Aarkvisla     Aarkvisla Kenneth - Forlengelse av Særskilt Tillatelse til Tjenestegjøring på LN-DHZ
2012-03-23 Kenneth Aarkvisla     klage på avslag som historisk luftfartøy
2012-01-27 Warbirds of Norway     ang. mottatt henvendelse
2012-01-27 Kenneth Oskar Aarkvisla     ang. mottatt brev fra Warbirds of Norway
2012-01-26 Kenneth Aarkvisla     Inspeksjonsvarsel
2012-01-04 Warbirds of Norway     vurdering - historisk luftfartøy
2011-11-28 Kenneth Oskar Aarkvisla     avslag på status som historisk luftfartøy
2011-11-02 Kenneth Aarkvisla     De Havilland Vampire - historikk
2011-09-28 Kenneth Oskar Aarkvisla     forhåndsvarsel ifm. vurdering av status som historisk luftfartøy
2011-09-21 Kenneth Aarkvisla     Kenneth O.Aarkvisla - Vedrørende søknad om instruksjon på DH Vampire, LN-DHZ
2011-06-29 Kenneth Aarkvisla   LN-DHZ - Permit to Fly
2011-06-28 Kenneth Aarkvisla   Vedlikeholdsrapport
2011-06-28 Kenneth Aarkvisla   vedlikeholdsrapport
2010-06-16 Kenneth Oskar Aarkvisla   Permit to Fly
2010-06-08 Kenneth Oskar Aarkvisla   vedlikeholdsrapport
2009-12-17 SpareBank 1 Modum   sletting av pantedokument
2009-12-17 Strømmen Per Gudmund   registrering av eierskifte
2009-12-14 Kenneth Aarkvisla   Flyskjøte
2009-12-10 SpareBank 1 Modum   avlysning av pantedokument
2009-11-03 Kenneth Oskar Aarkvisla   flyskjøte
2009-11-01 Kenneth Oskar Aarkvisla   flyskjøte - orginalt
2009-08-24 Kenneth Aarkvisla   Dispensasjon fra krav til ELT 406
2009-08-19 Kenneth Aarkvisla   søknad om dispensasjon fra ELT 406
2009-07-15 Kenneth Oscar Aarkvisla   Utstedelse av Permit to Fly gyldig fra 15. juli 2009 t.o.m. 5. juli 2010
2009-07-15 Kenneth Aarkvisla   Oppdatert liste over utført vedlikehold
2009-07-05 Kenneth Aarkvisla   Vedlikeholdsrapport
2009-03-20 Kenneth Oskar Aarkvisla   Utstedelse av Permit to Fly
2009-02-13 Kenneth Aarkvisla   Svar på søknad om flytekniker Trond Kristoffersen kan være ansvarlig i år.
2009-01-21 Kenneth Aarkvisla   Årskontroll D.H. Vampire T.55 - søker herved om at flytekniker Trond Kristoffersen kan være ansvarlig i år.
2008-10-16 Aarkvisla Kenneth Oskar   Utstedelse av Permit To Fly
2008-09-22 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartshendelser - Flydag Kjeller 25.05.2008 - OY-NPB - LN-TUL-AVSKJERMET
2008-09-01 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartshendelser - Flydag Kjeller 25.05.2008 - OY-NPB - LN-TUL-AVSKJERMET
2008-06-23 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse av luftfartshendelser flydag på Kjeller 25.05.2008 - LN-TUJ
2008-05-27 Kenneth Aarkvisla   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-10-26 Modum SpareBank1   registrert panterett
2007-10-24 Modum SpareBank1   panterettsdokument kr 305.000,-
2007-09-07 Kenneth Aarkvisla   tildeling av Hexkode mode s-transponder
2007-09-04 Kenneth Aarkvisla   søknad om Hexkode for mode s-transponder
2007-06-12 Kenneth O. Aarkvisla   Utstedelse av nytt registreringsbevis etter typeendring
2007-06-06 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-04-25 Kenneth Aarkvisla   Dispensasjon fra bestemmelser om størrelse på registreringsbokstaver
2007-04-24 Kenneth Aakvisla   Innføring av luftfartøy i Norges luftfartøyregister m.v.
2007-04-20 Kenneth Aakvisla   Registrering av luftfartøy
2007-04-20 Kenneth Aarkvisla   søknad om ustedelse av luftdyktighetsbevis
2007-04-19 Kenneth Aarkvisla   AAN 29140 for Campire G-DHZZ - LN-DHZ
2007-04-19 Civil Aviation Authority UK   Slettelsesattest fra CAA UK
2007-03-14 Kenneth Aarkvisla   Vampire søknad om godkjenning av vedlikeholdsbok DH 115
2007-02-05 Kenneth Aarkvisla   Vampire søknad om godkjjenning av vedlikeholdsbok DH 115
source: caa.no

More information: