LN-FAQ

British Aerospace Publ. LTD Co
JETSTREAM 3201

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: British Aerospace Publ. LTD Co
Model: JETSTREAM 3201
MSN: 953
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: AIS Airlines B.V.

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-08-19
Aircraft Deleted
AIS Airlines B.V.
2013-01-08
Owner changed
AIS Airlines B.V.
2012-04-13
Owner changed
Nordenfjeldske Luftfart AS
2008-02-25
Owner changed
Helitrans AS
2005-10-28
Aircraft Added
Kystfly AS

Related Youtube videos

LN-FAQ data-toggle=

AIS Airlines. BAe Jetstream 32, LN-FAQ. Borlange to Stockholm. April 15, 2015

More aircraft owned by AIS Airlines B.V.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-08-20 AIS Airlines B.V.   Certificate of deletion
2015-08-18 AIS Airlines B.V.   effektueringsmelding
2015-08-17 AIS Airlines B.V.   Apostille
2015-08-14 Kees Wesdorp   LN-FAN and Deregistration
2015-08-11 AIS Airlines B.V.   sletting av luftfartøy
2015-06-15 CAA Netherland   Signed MOU extension LN-FAN and LN-FAQ
2015-06-15 AIS Airlines B.V.   Signed extended MoU for LN-FAN and LN-FAQ
2015-06-15 CAA Netherland   Signed MOU extension LN-FAN and LN-FAQ
2015-06-15 AIS Airlines B.V.   Signed extended MoU for LN-FAN and LN-FAQ
2015-06-10 Jan Koen van Gorkom   Request for MOU extension
2015-06-10 Jan Koen van Gorkom   Request for MOU extension
2015-06-09 Arend van der Meer   LN-FAQ og LN-FAN Request for MOU extension
2015-06-09 Arend van der Meer   LN-FAN og LN-FAQ Request for MOU extension
2014-12-11 CAA NL   Bilateral agreement
2014-11-12 Ais Airlines   LN-FAQ and LN-FAN- Extention Bilateral agreement
2014-11-12 Civil Aviation Authority Netherlands   LN-FAN and Extention Bilateral agreement
2014-11-12 AIS Airlines   LN-FAQ and LN-FAN- Extention Bilateral agreement
2014-11-12 Civil Aviation Authority Netherlands   LN-FAN and Extention Bilateral agreement
2014-11-10 Civil Aviation Authority - Netherlands   LN-FAN and Extention Bilateral agreement
2014-11-04 AIS Airlines   LN-FAN and Extention Bilateral agreement
2014-10-29 AIS Airlines   13/04416-9 - LN-FAN and Extention Bilateral agreement
2014-10-28 AIS Airlines B.V.   Extention Bilateral agreement
2014-08-28 AIS Airlines B.V.   ARC
2013-12-19 Arend van der Meer   LN-FAQ Bilateral opphør november 2013 - Ny avtale fra 18.12.13 med AIS Airlines B.V. Nederland til 18.12.14
2013-12-19 Inspectie Leefomgeving en Transport   Signed MoU between NCAA and CAA-NL for Jetstream 32 LN-FAQ
2013-10-17 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-09-09 Avies AS   Issue of ARC
2013-09-06 AIS Airlines   Lease agreement
2013-09-04 Avies AS   recommendation for ARC
2013-02-15 Estonia CAA   NCAA-ECAA - Bilateral Agreement to comply with ICAO Art. 83 - signed by ECAA
2013-02-15 Avies AS   NCAA-ECAA Bilateral Agrement LN-FAQ from 08.02.2013 - 08-02.2014
2013-02-12 Estonian CAA   The original signed Bilateral Agreement NCAA -
2013-02-11 CAA Estonia   Utkast - Bilateral Agreement to comply with ICAO Art. 83
2013-02-08 CAA Estonia   Memorandum of Understanding
2013-02-08 Avies AS   dry lease - utleie til Estland
2013-02-07 Avies AS   Søknad om godkjenning av utleie og avtale om tilsynsansvaret med Estland
2013-01-16 Helitrans AS   Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon med LN-FAN LN-FAQ og LN-OMY
2013-01-08 Nordenfjeldske Luftfart AS   Helitrans AS - LN-FAN og oppdatering av fartøyflåten
2013-01-08 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av eierskifte
2013-01-08 SpareBank 1 SMN   LN-FAN og retur av pantedokument etter tinglysing
2013-01-08 Nordenfjeldske Luftfart AS   Effektueringsmelding
2013-01-02 SpareBank 1 SMN   Nordenfjeldske Luftfart AS pantedokument effektueringsmelding
2013-01-01 Nordenfjeldske Luftfart AS   Overskjøting/Ny - Jetstream
2012-12-27 AIS Airlines B.V.   Declaration regarding ownership of the company - Apostille
2012-12-27 Nordenfjeldske Luftfart AS   Registrering av et Hollandsk selskap /Forsikring mulig tgl. av skjøte og endring av hjemmel i norsk register
2012-12-26 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av flyskjøte
2012-12-21 SpareBank 1 SMN   pantedokument
2012-12-11 Nordenfjeldske luftfart   LN-FAQ og attestert registerutskrift
2012-05-11 Helitrans AS   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-FAQ
2012-04-16 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av eierskifte
2012-04-16 Fokus Bank   Sletting av pant
2012-04-16 Spare Bank 1   LN-OMD, LN-OGG, LN-OGM, LN-OAQ, LN-OCC, LN-OPO, LN-ORM, LN-FAN, LN-FAQ, registrering av heftelse - panteobligasjon
2012-04-13 Helitrans A/S   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-FAQ
2012-03-30 Fokus Bank   Sletting av pant
2012-03-21 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av eierskifte
2011-08-13 Helitrans AS   ARC
2010-08-30 Helitrans AS   ARC
2009-08-27 Lasse Andersen   LN-FAQ ARC - Ny kopi pga feil dato i forrige
2009-08-26 Helitrans AS   ARC
2009-03-24 Helitrans AS   Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications rev. 49 - LN-FAN
2009-01-09 Helitrans AS   Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications i forbindelse med utleie av LN-FAN
2009-01-06 Helitrans AS   Helitrans AS - AOC Endring - LN-FAN
2008-06-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-03-31 Helitrans AS   utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-03-28 Helitrans AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2008-03-28 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-03-28 Helitrans AS   Helitrans AS - Godkjent flåteutvidelse - LN-FAN og LN-FAQ
2008-03-05 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-03-05 Helitrans AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport (VR)
2008-02-28 Helitrans AS   tildeling av 24 Bit kode
2008-02-28 Helitrans AS   Coast Airs konkurs - luftdyktighetsbevis
2008-02-25 Fokus Bank ASA   registrert pantedokument
2008-02-21 Helitrans AS   søknad om ICAO - ID 24 bit kode
2008-02-21 Helitrans AS   Helitrans AS - Søknad om endring av fartøyflåten - LN-FAN og LN-FAQ
2008-02-21 Fokus Bank ASA   tinglysing av pant i luftfartøy
2008-02-20 Kystfly AS   LN-FAO, LN-FAN, oversendelse av attesterte registerutskrifter
2007-12-05 Coast Air AS   vedlikeholdsrapport
2007-12-04 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-01-18 Coast Air AS   Vedrørende Retification Interval Extension - RIE
2006-12-07 Coast Air AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-06-06 Coast Air AS   Vedrørende Excemption Request
2006-06-06 Knut Brunborg   rapport om driftsforstyrrelse 01.06.2006 - ESSA
2006-05-22 Coast Air AS   Vedrørende Excemption Reques
2006-02-16 Coast Air AS   Endelig registrering av luftfartøy
2006-02-16 Coast Air AS   ettersending av slettelsesattest
2006-02-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2006-01-30 Coast Air AS   Godkjenning av innleieavtale
2006-01-24 Coast Air AS   Tilsynsrapport
2005-12-19 Coast Air AS   endelig registrering av luftfartøy
2005-12-08 Coast Air AS   søknad om endelig registrering av luftfartøy
2005-12-08 Coast Air AS   Leieavtale
2005-12-07 Post- og teletilsynet   temporary Radio Licence - gyldig til 31.01.2006
2005-12-07 Coast Air AS   Søknad om luftdyktighetsbevis - Vedlikeholdsrapport
2005-12-07 Coast Air AS   Norsk Autorisasjonsside til AFM
source: caa.no

More information: