LN-FAR

Aerospatiale SNI
ATR 42-320

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Aerospatiale SNI
Model: ATR 42-320
MSN: 206
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Kystfly AS
Operator: Coast Air AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-10-03
Aircraft Deleted
Kystfly AS
2006-08-25
Aircraft Added
Kystfly AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2008-10-03 Linea Turistica Aerotuy   LN-FAR og Certification of Deletion
2008-09-29 Knutsen Oas Shipping AS   begjæring av slettelse av luftfartøy
2008-09-18 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-09-04 Kystfly AS   Søknad om permit to Fly rerouting
2008-09-04 Kystfly AS   Utstedelse av revidert Permit to Fly med nord atlantisk ruting istedet for søratlantisk ruting
2008-08-15 Kystfly AS   Utstedelse av Permit to Fly for ferry flight fra København til Caracas i forbindelse med eksport
2008-08-15 Kystfly AS   Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for eksport til Venezuela
2008-08-12 Kystfly AS   Vedlikeholdsrapport
2008-08-12 Kystfly v/Morten Andersen   Oppdatert VR for Eksport
2008-08-06 Kystfly v/Morten Andersen   AFM update
2008-07-31 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   LN-FAR og Attesterte registerutskrifter
2008-07-28 Danish Air Transport   Oppretting av tekniske feil funnet under eksport inspeksjon
2008-07-28 Danish Air Transport   Oppretting av tekniske feil funnet under eksport inspeksjon
2008-07-25 Danish Air Transport   Oppretting av tekniske feil funnet under eksport inspeksjon
2008-07-02 Kystfly AS   søknad om permit to fly og eksportluftdyktighetsbevis
2008-06-23 Morten Andreassen   LN-FAR og skannet kopi av attestert registerutskrift
2008-06-23 Morten Andersen   LN-FAR og begjæring om attestert registerutskrift
2008-06-23 Kystfly AS   LN-FAR og attestert registerutskrift
2008-06-17 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-06-12 DnB NOR Bank ASA   retur av slettet pantedokument
2008-06-10 DnB NOR ASA   sletting av pant
2008-05-09 Lars Erling Lofthus   spørsmål om utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis
2008-04-14 Kystfly AS   Tillatelse til Ferry Flight fra Stord Lufthavn til København Lufthavn
2008-03-31 Kystfly AS   søknad ferry flyvning SRP-CPH
2007-10-25 Coast Air AS   Coast Air AS - Rapportering om overskridelse av vedlikeholdsintervall
2007-09-13 Coast Air AS   Rapportering om overskridelse av vedlikeholdsintervall
2007-07-02 Coast Air AS   vedlikeholdsrapport
2007-06-20 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-11-22 Coast Air AS   utkvittert tilsynsrapport
2006-10-09 Wikborg, Rein & Co.   vedr. for mye innbetalt gebyr
2006-10-05 Wikborg Rein & Co   registrering av pantedokument
2006-10-03 Wikborg Rein & Co   registrering av pantedokument
2006-09-22 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-08-25 Coast Air AS   Kopi av registreringsbevis
2006-08-22 Coast Air   Tilsynsrapport
2006-07-05 Coast Air AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-05-23 Post- og teletilsynet   søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy - kopi av brev til Coast Air AS
2006-05-23 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Lincence - gyldig til 22.08.2006
2006-05-12 Coast Air AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-05-08 Coast Air AS   Søknad om endelig registrering av luftfartøy - Bill of Sale
2006-05-03 Coast Air   bekrefter reservasjon av registreringsmerke
2006-05-02 Coast Air AS   Søknad om reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: