LN-FOB

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-151

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-151
MSN: 28-7415344
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Harstad Flyklubb
Adress: Harstad/Narvik Lufthavn
8536 EVENES

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-06-01
Adress
Harstad Flyklubb
2014-02-28
Owner changed
Harstad Flyklubb
2011-09-05
Owner changed
Luftsport AS
2007-09-21
Owner changed
Harstad Flyklubb

Related Youtube videos

LN-FOB data-toggle=

Stetinden fra småfly.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-10-05 NLF CAMO     ARC og Review report
2019-10-18 NLF CAMO     ARC og Review report
2018-09-06 Norges Luftsportforbund     ARC og Review report
2017-08-15 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report
2016-10-04 Harstad Flyklubb   Harstad Flyklubb - Ny loggbok til motorfly - LN-FOB
2016-08-26 NLF CAMO   ARC op review report
2016-08-26 NLF CAMO   ARC
2015-08-11 Norges Luftsportforbund   LN-FOB- ARC og Review report
2014-09-08 NLF CAMO   ARC kopi
2014-03-21 Norges Luftsportsforbund   pantobligasjon
2014-03-19 Norges Luftsportsforbund   pantobligasjon
2014-03-03 Harstad Flyklubb   registrering av eierskifte
2014-02-25 Sparebank 1 Nord-Norge   Slettelse av pant
2014-02-24 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2014-02-24 Sparebank 1 Nord-Norge   Slettelse av pant
2014-01-30 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2013-09-19 Luftsport AS   Form 18B
2013-09-02 Luftsport a.s   Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly
2013-08-28 Luftsport AS   Permit to Fly
2013-08-28 Luftsport AS   Application for Part 21 - Permit to Fly
2011-11-22 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2011-11-22 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2011-09-05 Sparebank 1 Nord-Norge   Flyskjøte - pantedokument - firmaattest
2011-09-05 Luftsport AS   Flyskjøte - pantedokument - firmaattest
2011-09-02 Sparebank 1 Nord-Norge   Flyskjøte - pantedokument - firmaattest
2011-07-01 Harstad Flyklubb   Revidert Permit to Fly
2011-06-27 Harstad Flyklubb   utstedelse av Permit to Fly
2011-06-21 Harstad Flyklubb   søknad om overflygningstillatelse
2010-06-16 Harstad Flyklubb   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-03-03 Harstad Flyklubb   Vedlikeholdsrapport
2009-07-07 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-04-29 Jan Hovet   Tildeling av ICAO-koder
2009-04-28 NAC Maintenance AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-04-23 Jan Hovet   ber om å få opplyst ICAo 24-bit Aircraft Code
2009-04-22 NAC Maintenance AS   vedlikeholdsrapport
2009-04-02 Harstad Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-10-17 Harstad Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-08-12 Harstad Flyklubb   Vedlikeholdsrapport
2008-03-06 Harstad Flyklubb   Vedlikeholdsrapport
2008-03-06 Harstad Flyklubb   vektrapport
2008-02-17 Harstad Flyklubb   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-10-11 Post- og teletilsynet   søknad om tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2007-10-08 SpareBank1 Nord-Norge   pantedokument
2007-10-05 SpareBank1Nord-Norge   pantedokument
2007-09-24 Harstad Flyklubb   Registrering av eierskifte - Flyskjøte
2007-09-19 Harstad Flyklubb   nektet dagbokført skjøte
2007-09-03 Harstad Flyklubb   nektet dagbokføring av skjøte fra AL Harstad Flyklubb til Harstad Flyklubb
2007-08-31 Harstad Flyklubb   Registrering av eierskifte - Flyskjøte
2007-01-18 Stein Skaftnes   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200103448 - 21 DEN 19012007 AV AKN: LN-FOB Tilbakekalling av luftdyktighetspapirer
2007-01-18 Stein Skaftnes   LN-FOB Tilbakekalling av luftdyktighetspapirer
source: caa.no

More information: