LN-ABF

Van's Aircraft Inc
RV-4

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Van's Aircraft Inc
Model: RV-4
MSN: 1485
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nordgaard Ola Olavsen
Adress: Karlsvognen 1
2315 HAMAR

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-08-14
Owner changed
Nordgaard Ola Olavsen
2014-04-03
Owner changed
Alvik Gudleik
2013-01-28
Owner changed
2006-11-03
Owner changed
Larsen Dag Edvard
2002-08-19
Aircraft Added
Vik Tore

More aircraft owned by Nordgaard Ola Olavsen

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-08-14 Ola Olavsen Nordgaard     Registrering av eierskifte
2017-08-03 Gudleik Alvik     flyskjøte
2016-10-19 Aeromech AS     Vedtak om utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis.
2016-10-14 Aeromech AS     vedlikeholdsrapport
2015-10-12 Aeromech AS     søknad om luftdyktighetsvevis
2015-10-12 Gudleik Alvik     vedtak om utstedelse av særskilt luftdyktighetsvevis
2015-10-11 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport VR
2014-04-30 Toll- og avgiftsdirektoratet     LN-ABF- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-04-04 Gudleik Alvik     Eierskifte
2014-04-01 Sameiet LN-ABF     Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-03-29 Gudleik Alvik     Registrering av luftfartøy - Flyskjøte
2014-03-28 Aeromech AS     vedlikeholdsrapport
2013-04-30 Aeromech AS     Permit to Fly
2013-04-29 Dagfinn Andersen     Korrigert VR
2013-04-27 Aeromech AS     Vekter for luftfartøy
2013-04-16 Aeromech AS     vedlikeholdsrapport - VR
2013-01-28 Sameiet LN-ABF     LN-ABF- registrering av luftfartøy
2013-01-20 Haavard Holstad     flyskjøte
2012-05-02 Aeromech AS     Permit to Fly
2012-04-30 Aeromech AS     vedlikeholdsrapport VR
2011-03-15 Aeromech AS   Permit to Fly
2011-03-08 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2010-03-24 Aeromech AS   Permit to Fly
2010-03-15 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2009-03-17 Aeromech AS   Forlenget Permit to Fly
2009-03-04 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2008-11-18 Jan Hovet   tildeling av ICAO-koder
2008-09-24 Larsen Dag Edvard   Utstedelse av Permit To Fly
2008-03-12 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2006-12-27 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-11-07 Dag Edvard Larsen   Registerhjemmel som eier overført til Dag Edvard Larsen
2006-10-25 Dag Edvard Larsen   Eiendomsoverdragelse av luftfartøy - Flyskjøte
2005-12-20 Flyteknisk Notodden AS   ny vedlikeholdsrapport (VR)
2005-11-30 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: