LN-HAI

Cessna Aircraft Company
U206F

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: U206F
MSN: U206-03058
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: TESI Eiendom AS
Adress: c/o Tormod Hellerud
Ekornstien 1
3080 HOLMESTRAND

source: caa.no

Aircraft event timeline

2003-03-01
Adress
TESI Eiendom AS
2002-07-01
Owner changed
TESI Eiendom AS

More aircraft owned by TESI Eiendom AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-19 Finnish Transport Safety Agency Trafi     CAMO - FI.MG.0026
2017-08-21 TESI Eiendom     Flygetidsbok
2017-04-10 Finnish Transport Safety Agency Trafi     LN-HOE and Utkast til MoU
2017-04-10 Finnish Transport Safety Agency Trafi     SV: LN-HOE and Signed MoU
2017-03-15 Finnish Transport Safety Agency Trafi     LN-HOE and Utkast til MoU
2017-03-01 Antti Ahvenainen     JS Aviation FI.AOC.042 traffic permit for operations in Norway
2017-01-09 Finnish Transport Safety Agency Trafi     LN-HOE and LN-HAI
2017-01-09 JS Aviation     Re: LN-HOE and LN-HAI
2016-10-10 Scandinavian Skies AS     Scandinavian Skies AS - Vedtak om avslutning av videre saksbehandling av AOC samt informasjon om videre dry-lease for LN-HOE og LN-HAI
2016-07-01 Scandinavian Skies AS     Scandinavian Skies AS - Vedtak om godkjenning av leiekontrakt fra Tesi Eiendom til JS Aviation for LN-HAI og LN-HOE fra 30.06.2016 inntil videre vedlagt avtale med finske luftfartsmynsigheter
2016-07-01 Scandinavian Skies AS     MoU between N-CAA and TRAFI - draft
2016-06-28 Scandinavian Skies AS     AMP LN-HAI/ LN- HOE - JS Aviation - kontrakt
2016-06-28 Finnish Transport Safety Agency Trafi     MoU between N-CAA and TRAFI - draft
2016-06-27 JS Aviation     AMP LN-HAI/ LN- HOE - JS Aviation - svar på spørsmål om kontrakt
2016-05-27 Flyteknisk Notodden AS     ARC
2016-05-12 Flyteknisk Notodden AS     AMP godkjent
2016-05-11 Flyteknisk Notodden AS     AMP
2016-02-12 Fjellfly AS     14/03703-9 - Fjellfly AS - Informasjon om opphøyr av leigeavtalar for LN-HAI og LN-HOE
2016-02-12 Fjellfly AS     Fjellfly AS - Informasjon om opphøyr av leigeavtalar for LN-HAI og LN-HOE
2016-02-11 Fjellfly AS     Fjellfly AS - Informasjon om opphøyr av leigeavtalar for LN-HAI og LN-HOE
2016-01-05 Fjellfly AS     Fjellfly AS - Endring av Operations Specifications LN-HAI og LN-HOE tas ut av flåten
2016-01-05 Fjellfly AS     Fjellfly AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-HAI og LN-HOE
2015-03-03 Fjellfly AS     ARC 1.ext Fjellfly AS
2013-11-12 Fjellfly AS     Fjellfly AS - ACAM rapport 0001-2802 - LN-HAI
2013-07-22 Fjellfly AS     LN-HAI og søknad om godkjenning for fallskjermhopping
2013-07-16 Fjellfly AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2013-07-09 Fjellfly AS     ARC recommendation
2013-05-06 Fjellfly AS     Godkjent innleie
2013-05-06 Fjellfly AS     Godkjent innleie
2013-05-06 Fjellfly AS     Godkjent innleie
2013-05-05 Einar Andersen     Fjellfly AS - Innleie - ny leieavtale
2012-09-13 Flyteknisk Notodden AS     informasjon om installasjon av IO-550-F (STC SA2830SO)
2012-08-16 Fjellfly AS     STC SA2830SO manglende godkjenning
2012-06-05 Flyteknisk Notodden AS     kopi av ARC og review papirer for Cessna U206F
2012-06-04 Fjellfly AS     Søknad om innleie fra Fjellfly AS
2012-06-03 Fjellfly AS     Fjellfly AS - LN-HAI og søknad om Innleie av luftfartøy
2012-05-23 Flyteknisk Notodden AS     AMP
2012-05-23 Flyteknisk Notodden AS     AMP godkjent
2011-11-21 Fonnafly AS     Fonnafly AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse med LN-OBD samt flåtereduksjon med LN-FFF og LN-HAI
2011-06-30 Fonnafly AS   1.st. Exstension av ARC
2010-09-21 Fonnafly AS   Søknad om privat bruk av luftfartøy
2010-09-08 Fonnafly AS   Søknad om privat bruk av luftfartøy
2010-07-22 Fonnafly AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-07-20 Øyvind Vassbotten   Diverse dokumentasjon
2010-07-05 Bohusflyg AB   Rekommendationsdokument
2010-06-25 Fonnafly AS   Godkjennelse av innleie av luftfartøy
2010-06-23 Fonnafly AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2010-05-31 Tormod Hellerud   N-ARC første gangs forlengelse
2010-05-26 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2009-12-10 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-05-25 Tesi Eiendom AS   Utstedelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-05-08 ScanAviation AS avd Sola   ScanAviation AS - Avvikling av sjøflyene LN-HOE og operativt, teknisk og kommersielt ansvar for fly Cessna U206
2009-04-29 Norrønafly-Rakkestad AS   Søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2008-12-19 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-11-05 Jan Hovet   tildeling av ICAO kode
2008-06-09 ScanAviation AS avd Sola   Godkjent innleie
2008-05-06 TESI Eiendom As   Oversendelse av miljøbevis
2008-04-24 Gunnar Strand   LN-HAI: Gebyr, forsikring m.m.
2008-04-24 Gunnar Strand   SV: LN-HAI forsikringsbevis
2008-04-24 Gunnar Strand   SV: LN-HAI forsikringsbevis
2008-04-21 ScanAviation AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-04-17 ScanAviation AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2008-04-15 Gunnar Strand   VS: LN-HAI ADs
2008-04-02 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-03-14 ScanAviation AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2008-03-13 ScanAviation AS   Vedlikeholdsrapport
2008-02-14 ScanAviation AS avd Sola   lSøknad om luftdyktighetsbevis
2008-02-14 ScanAviation AS avd Sola   vedlikeholdsrapport
2008-01-31 TESI eiendom AS   varsel om slettelse av luftfartøy
2007-12-14 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2007-12-12 Norrønafly-Rakkestad AS   diverse dokumentasjon vedrørende utbedring etter vannskade
2007-11-27 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-11-20 Norrønafly-Rakkestad AS   Tommasse- og balanserapport
2007-11-14 Norrønafly Rakkestad AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-04-24 ScanAviation AS   ScanAviation AS - reviderte innleieavtaler - LN-HOE og LN-HAI
2007-04-24 Scan Aviation AS   ScanAviation AS - reviderte innleieavtaler for LN-HOE og LN-HAI
2007-04-19 ScanAviation AS   ScanAviation - innleieavtaler for LN-HOE og LN-HAI
2007-04-12 ScanAviation AS   ScanAviation AS - innleieavtale - JAR-OPS AOC - Cessna U206
2007-03-09 Norrønafly Rakkestad AS   Søknad om godkjennelse av opprettelse av motorjournal
source: caa.no

More information: