LN-HJD

Europa Aircraft (2004) Ltd
EUROPA XS

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Europa Aircraft (2004) Ltd
Model: EUROPA XS
MSN: 334
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Espedal Ole Christian
Adress: Thornegata 59
3015 DRAMMEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-05-01
Adress
Espedal Ole Christian
2011-06-27
Owner changed
Espedal Ole Christian
2010-09-08
Aircraft Deleted
Danielsen Hans Jørgen
2010-09-08
Aircraft Added
Danielsen Hans Jørgen
2007-05-30
Aircraft Added
Danielsen Hans Jørgen
2007-04-30
Aircraft Added
Danielsen Hans Jørgen

Related Youtube videos

LN-HJD data-toggle=

Landing Hamar LN-HJD

LN-HJD data-toggle=

Europa XS Monowheel LN-HJD test

LN-HJD data-toggle=

Landing Kjeller LN-HJD

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-08-04 Ole Christian Espedal     Vedlikeholdsrapport (VR) i nytt format
2021-08-04 Ole Christian Espedal     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis og N-ARC
2021-08-03 Ole Christian Espedal     Vedlikeholdsrapport (VR)
2021-07-21 Tess Øst AS     Vedlikeholdsrapport (VR)
2021-05-07 Ole Christian Espedal     Søknad om eget vedlikehold Experimental
2021-05-07 Ole Christian Espedal     Søknad om eget vedlikehold Experimental
2021-04-29 Ole Christian Espedal     Søknad om eget vedlikehold Experimental
2020-06-24 Ole Christian Espedal     Avslag på søknad om eget vedlikehold
2020-06-11 Johan Andreas Mürer     Søknad om eget vedlikehold på Europa
2020-06-10 Ole Christian Espedal     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2020-06-05 Ole Christian Espedal     Vedlikeholdsrapport
2019-05-07 Ole Christian Espedal     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-09-17 Ole Christian Espedal     24-bits ICAO kode for Mode S transponder
2018-09-13 Ole Christian Espedal     Søknad om 24-bits ICAO-kode
2018-05-04 Ole Christian Espedal     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-05-02 Ole Christian Espedal     Vedlikeholdsrapport VR
2017-06-14 Ole Christian Espedal   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis.
2017-06-12 Ole Christian Espedal   Vedrørende utstedelse av Luftdyktighetsbevis for LN-HJD
2017-05-08 Ole Christian Espedal   Vedlikeholdsrapport
2016-04-04 Ole Chr. Espedal   Opphevelse av suspendert luftdyktighetsbevis
2016-04-04 Aeromech AS   Rapport etter utført inspeksjon
2016-04-02 Aeromech AS   dokumentasjon på utført inspeksjon
2016-04-02 Aeromech AS   dokumentasjon på utført inspeksjon
2016-04-01 Ole Christian Espedal   Forhåndsvarsel
2016-04-01 Ole Christian Espedal   Forhåndsvarsel - Svar på etterlysning av status
2016-01-29 Ole Christian Espedal   info om progresjon for inspeksjon av luftfartøyet
2016-01-06 Ole Christian Espedal   Forhåndsvarsel om vedtak om å erklære luftdyktighetsbevis for ugyldig.
2015-05-04 Tess Drammen AS   Vedlikeholdsrapport
2015-04-28 Tess Drammen AS   Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-04-29 Ole Christian Espedal   Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-04-28 Ole Christian Espedal   Vedlikeholdsrapport
2013-06-05 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-04-02 Ole Christian Espedal   Korrigert Permit to Fly
2013-03-27 Ole Christian Espedal   Vedlikeholdsrapport
2011-08-01 Ole Christian Espedal   Permit to Fly
2011-06-27 Ole Christian Espedal   registrering av eiendomsoverdragelse
2011-06-23 Ole Christian Espedal   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2010-10-28 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-09-08 Hans Jørgen Danielsen   Registrering av luftfartøy
2010-08-02 Hans Jørgen Danielsen   Permit to Fly
2010-07-22 Hans Jørgen Danielsen   Tilsynsrapport
2010-07-16 Hans Jørgen Danielsen   komponentkort
2010-06-22 Hans Jørgen Danielsen   LN-HJD Vedlikeholdsdokumentasjon
2010-06-09 Hans Jørgen Danielsen   Forlenget Permit to Fly
2010-06-05 Hans Jørgen Danielsen   Søknad om luftdyktighetsbevis
2010-06-03 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-23 Cassel John Peter Patrick Stephan Leif   vedlikeholdsrapport
2009-06-11 Grim Saug   vedlikeholdsrapport
2009-04-27 Hans Joergen Danielsen   godkjent prøveflyging med to ombord
2009-04-24 Hans Joergen Danielsen   LN-HJD Søknad om prøveflyging med to ombord
2008-10-06 stephan@scassel.se   Tildeling av ICAO kode
2008-09-30 Hans J Davidsen   søknad om 24 bit code for ELT
2008-06-12 Hans Jørgen Danielsen   LN-HJD retur av utkvittert tilsynsrapport
2008-06-12 Hanssen, Bjørn Erling   LN-HJD Vedlikeholdsrapport og søknad om forlengelse av Permit To Fly
2007-06-12 Hans Jørgen Danielsen   Innvilget søknad om redusert tid for prøveflyging
2007-05-13 Hans Jørgen Danielsen   LN-HJD- særskilt flygetillatelse - Permit to Fly - gyldig til 31.05.2008
2007-05-02 Hans Jørgen Danielsen   Foreløpig registrering av selvbygget luftfartøy
2007-04-20 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-02-19 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
source: caa.no