LN-ABJ

The New Piper Aircraft, Inc
PA-34-220T

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-34-220T
MSN: 3433090
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Oberhofer Oliver Martin
Operator: Rørosfly AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-06-13
Aircraft Deleted
Oberhofer Oliver Martin
2011-12-12
Owner changed
Oberhofer Oliver Martin
2003-03-07
Aircraft Added
Rørosfly AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2012-07-02 Peter Mihocko     slettelsesattest
2012-07-02 Peter Mihocko     slettelsesattest
2012-06-13 Oliver Oberhofer     Avregistrering
2012-05-29 Oliver Oberhofer     Avregistrering
2012-04-12 Rørosfly AS     Rørosfly AS - Flåtereduksjon salg av samt revisjon av CAME
2012-04-11 Rørosfly AS     Rørosfly AS - Vedrørende salg av LN-ABJ
2012-04-11 Rørosfly AS     Rørosfly AS - Vedrørende salg av LN-ABJ
2012-04-11 Rørosfly AS     Rørosfly AS - Vedrørende salg av LN-ABJ
2012-04-11 Rørosfly AS     Rørosfly AS - Vedrørende salg av LN-ABJ
2012-04-10 Røros Fly AS     Røros Fly AS - Bekreftelse på flåtereduksjon grunnet salg av LN-ABJ
2011-12-12 Rørosfly AS     Eierskifte
2011-12-08 Rørosfly AS     søknad eierskifte
2011-10-06 Flysyn DK     review report - recommendation ARC
2011-04-14 Rørosfly AS   Engangs godkjenning for utvidet overhalingstid - McCauley propeller
2011-04-13 Rørosfly AS   Søknad om gangtidsforlengelse på propeller til PA 34 220T
2010-09-20 Rørosfly AS   utstedelse av Airworthiness Review certificate - ARC
2010-09-15 Rørosfly AS   Vedlikeholdsrapport og Recommendation For Issue Of An Airworthiness Certificate
2010-09-14 Rørosfly AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-09-15 Rørosfly AS   Vedlikeholdsrapport (VR) - utstedelse av ARC
2009-09-01 Rørosfly AS   Vedlikeholdsrapport (VR) - utstedelse av ARC
2009-07-10 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-02-12 Hovet & Co   ildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2008-09-25 Rørosfly AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-23 Rørosfly AS   vedlikeholdsrapport
2008-09-19 Rørosfly AS   vedlikeholdsrapport
2008-05-26 Norrønafly-Rakkestad AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-04-23 Rørosfly AS   Utstedelse av Approval of FLight Condtions og Permit to Fly
2008-04-10 Rørosfly v/Sandnes, Tor   søknad om Permit to Fly
2007-02-09 Tor W. Sandnes   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-02-08 Tor W. Sandnes   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-03-14 Rørosfly AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.03.2007
2006-02-11 Rørosfly AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
source: caa.no