LN-JON

Progressive Aerodyne Inc
Searey

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Progressive Aerodyne Inc
Model: Searey
MSN: 1DK377C
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Jon Palmstrøm
Adress: Nedre Klokkersundvegen 55
6015 ÅLESUND
Norge
Radio License. Number: 6270
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

This aircraft has been added with NKOM as source, owner information may be inaccurate until confirmed by the CAA
Name: Jon Palmstrøm
Adress: Nedre Klokkersundvegen 55
6015 ÅLESUND

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-12-01
Aircraft added NKOM
Jon Palmstrøm

Installed radio equipment

ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-12-06 Jon Palmstrøm     Vedtak om dispensasjon fra BSL A 1-8 - størrelse på registreringsbokstaver
2017-12-04 Jon Palmstrøm     Dispensasjon fra bokstavhøyde på registreringsnummer - Illustrasjon
2017-12-01 Jon Palmstrøm     Dispensasjon fra bokstavhøyde på registreringsnummer
2017-04-19 Anna-Lena Reber     LN-JON- kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2015-06-23 Jon Palmstrøm     Fortsatt ønske om reservert kjennetegn
2012-01-10 Jon Palmstrøm     ICAO-id 24 bit Aircraft Address
2012-01-09 Jon Palmstrøm     purring - identifikasjonskode til nødpeilesender
2011-12-19 Jon Palmstrøm     Identifikasjonskode til nødpeilesender
2010-06-07 jonpalms@home.no   Bekreftelse av forlenget reservasjon
2009-06-29 jonpalms@start.no   Bekreftelse av forlenget reservasjon
2007-05-22 Jon Palmstrøm   bekrefter forlenget reservasjon av registreringsmerke til 04.07.2008
source: caa.no

More information: