LN-OID

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920282
Engines: 2
Weight: 12020
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bristow Norway AS
Organization number: 967827363
Adress: Postboks 171
4097 SOLA
Norge
Fax: +47 51 64 66 99
Phone: +47 51 64 66 00
Radio License. Number: 5936
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

This aircraft has been added with NKOM as source, owner information may be inaccurate until confirmed by the CAA
Name: Bristow Norway AS
Adress: Postboks 171
4097 SOLA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-12-01
Aircraft added NKOM
Bristow Norway AS

Installed radio equipment

GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
VHF Mobile Communication Transceiver 138-174 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
Satellite Communication Equipment 1525-1559 / 1616-1626,5 / 1626,5-1660,5 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
Weather Radar X band
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
source: nkom.no

More aircraft owned by Bristow Norway AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-11-24 Bristow Group Inc.     Sikorsky S92A - S/N 920282
2017-06-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-03-29 Bristow Norway AS     Oversendelse av originalt registreringsbevis
2017-03-29 Advokatfirmaet Thommessen AS     Registrering av luftfartøy
2017-03-29 Advokatfirmaet Thommessen AS     vedtak om godkjenning av innleie - venter på svar
2017-03-29 Advokatfirmaet Thommessen AS     Registrering av heftelser
2017-03-28 Bristow Norway AS     Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis EASA Form 45 støybevis og validering av ARC EASA Form 15a
2017-03-28 Advokatfirmaet Thommessen AS     anmodning om kopi av vedtak om godkjenning av innleie
2017-03-28 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-OID
2017-03-27 Advokatfirmaet Thommessen AS     Legal opinion on ownership of aircraft
2017-03-27 Advokatfirmaet Thommessen AS     Aircraft Mortgage deed og idera
2017-03-27 Advokatfirmaet Thommessen AS     Aircraft mortgage deed og IDERA
2017-03-27 Advokatfirmaet Thommessen AS     erklæring om eierskap av luftfartøy
2017-03-27 RegAircraft     G-CJIF SIKORSKY S-92A S/N 920282 - slettelsesattest fra UK
2017-03-27 Bristow Norway AS     FW: G-CJIF SIKORSKY S-92A S/N 920282
2017-03-27 Advokatfirmaet Thommessen AS     om pant
2017-03-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2017-03-23 Advokatfirmaet Thommessen AS     legal opinion on ownership of aircraft
2017-02-06 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Søknad om lease av Sikorsky S-92A - 920282
2017-01-25 Bristow Norway AS     dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-01-23 Bristow Norway AS     S92A - SN 920282 - søknad om registerering
2017-01-23 Bristow Norway AS     S92A SN 920282 - søknad dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering
2017-01-23 Bristow Norway AS     Søknad om Import - Luftdyktighetsbevis - ARC (validering) og støysertifikat
2016-12-08 Bristow Norway AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT(er) og Mode S transponder
2016-12-07 Bristow Norway AS     Tildeling av 24-bits ICAO koder
2016-11-24 Bristow Norway AS     Allokering av registreingsbokstaver / ICAO-koder for 920065, 920159, 920282
2016-11-14 Bristow Norway AS     reservasjon av registreingsmerke
source: caa.no

More information: