LN-OOO

Airbus Helicopters Deutschland GmbH
MBB-BK117 D-2

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters Deutschland GmbH
Model: MBB-BK117 D-2
MSN: 20160
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: SG Finans AS
Adress: Postboks 105
1325 LYSAKER
Airbus Helicopters Deutschland

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-12-02
Owner verified
SG Finans AS
2017-12-01
Aircraft added NKOM
Norsk Luftambulanse AS
2017-11-28
Aircraft Added
SG Finans AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-12-18 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     BK117 D-2 SN 20160 / oversendelse av EASA Form 52
2017-11-29 SG Finans AS     registrering av luftfartøy
2017-11-29 Norsk Luftambulanse AS     oversendelse av registreringsbevis
2017-11-29 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2017-11-29 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OOO
2017-11-28 Lars Halvorsen     registrering - effektueringsmelding
2017-11-28 Norsk Luftambulanse AS     EASA Form 52 - AFM - W&B
2017-11-22 Østnes Helicopters     Registrering av luftfartøy - Bill of sale
2017-11-14 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2017-10-12 Østnes Helicopters     Avtale om leie av helikopter - Dry Lease - Norsk Luftambulanse AS - SG Finans AS
2017-09-26 Norsk Luftambulanse AS     Søknad om luftdyktighetsbevis
2017-09-12 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Søknad om registrering av luftfartøy
2017-03-29 Norsk Luftambulanse ATO c/o Operative Administrator     Tildeling av ICAO kode
2017-03-28 Norsk Luftambulanse ATO c/o Operative Administrator     Anmodning om ICAO-id 24 bit aircraft address
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: