LN-JHH

Bombardier Aerospace Inc.
BD100-1A10, CHALLENGER 350

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: BD100-1A10, CHALLENGER 350
MSN: 20702
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Jakob Hatteland Group Services AS
Adress: Stokkastrandvegen 85
5578 NEDRE VATS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-11-03
Aircraft Added
Jakob Hatteland Group Services AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-12-12 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Registrering av innsendt AMP etter indirekte godkjenning
2017-12-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-11-28 Sundt Air AS     Sundt Air - Revidert AMP til Challenger 350
2017-11-22 Advokatfirmaet Arktis AS     Registrering av luftfartøy
2017-11-14 Advokatfirmaet Arktis AS     søknad om registrering av luftfartøy
2017-11-07 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-JHH
2017-11-06 Tom Wike     Sundt Air AS - OM B Godkjenning. Innfasing av LN-JHH
2017-11-06 Sundt Air AS     LN-JHH Export Certificate - Transport Canada
2017-11-06 Sundt Air AS     W&b report
2017-11-06 Sundt Air AS     Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis, Form 45 støybevis og Form 15a ARC for nytt luftfartøy importert fra Kanada
2017-11-05 Sundt Air AS     STC'er EASA godkjent?
2017-11-05 Sundt Air AS     Re: STC'er EASA godkjent?
2017-11-05 Sundt Air AS     Re: STC'er EASA godkjent?
2017-11-05 Sundt Air AS     VS: CL350-20702 - STCs
2017-11-05 Sundt Air AS     VS: CL350-20702 - STCs
2017-11-03 Sundt Air AS     CL350-20702 - Export CoA og midlertidig Registreringsbevis
2017-11-02 Utenriksdepartementet     Midlertidig Nasjonalitets- og registreringsbevis
2017-10-31 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2017-10-26 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Godkjenning MEL CL350 LN-JHH
2017-10-26 Sundt Air AS     Innfasing av LN-JHH
2017-10-23 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om godkjenning av innleieavtale LN-JHH
2017-10-13 Advokatfirmaet Arktis AS     Export Airworthiness Certificate
2017-10-02 Utenriksdepartementet     søknad om foreløpig registrering av luftfartøy i utlandet
2017-09-28 Advokatfirmaet Arktis AS     Midlertidig registrering av luftfartøy LN-JHH
2017-09-12 Sundt Air AS     Søknad Luftdyktighetsbevis
2017-07-05 Sundt Air AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for ELT og Mode S transponder
2017-07-04 Sundt Air AS     VS: ELT coding for 20702 (LN-JHH)
2017-06-21 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 1 - Bombardier Challenger 350
2017-06-19 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 1 - Bombardier Challenger 350
2016-08-19 Sundt Air AS     Sundt Air AS - godkjenning av begrenset vedlikeholdsprogram for Challenger 350
2016-08-18 Sundt Air AS     Sundt Air AS- vedrørende innsendt preliminært vedlikeholdsprogram LN-STB
2016-08-12 Sundt Air AS     Sundt Air AS-ny innsendt utgave av vedlikeholdsprogram LN-STB
2016-08-05 Sundt Air ASSundt Air AS     Sundt Air AS - vedrørende innsendt vedlikeholdsprogram LN-STB
source: caa.no