LN-LNN

Boeing Commercial Airplane Group
787-9

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 787-9
MSN: 38891
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Darcy Aviation Limited
Adress: c/o MaplesFS Limited,
PO Box 1093, Queensgate House
Grand Cayman, KY1-1102
Cayman Islands

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-01-05
Owner verified
Darcy Aviation Limited
2017-12-14
Aircraft Added
Darcy Aviation Limited
2017-12-08
Aircraft added NKOM
Norwegian Air Shuttle ASA

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-13 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - MEL RIE LN-LNN
2018-01-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-12-18 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Rettet Operations Specifications rev. 33 etter flåteutvidelse for LN-LNN og sletting av G-CJUI
2017-12-14 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     slettelsesattest og bekreftelse av legal opinion
2017-12-14 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     effektuering eierskifte
2017-12-14 Ole Nikolai Tellemann Hemnes     effektuering heftelser
2017-12-14 Norwegian Air Shuttle ASA     Utstedelse av EASA Form 25 LDB, EASA Form 45 og validering av ARC EASA Form 15a for brukt luftfartøy importert fra EASA medlem Storbritannia
2017-12-14 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-LNN
2017-12-14 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     registrering av luftfartøy
2017-12-14 Advokatfirmaet Thommessen AS     registrering av heftelser
2017-12-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     presisering ang bekreftelse av signatur
2017-12-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     bekreftelse på eierskap til luftfartøy
2017-12-12 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     registrering av luftfartøy
2017-12-12 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om godkjennelse av innleie for luftfartøy med MSN 38891(tidligere UK kjenningsmerke G-CJUI, og nytt norsk kjenningsmerke LN-LNN)
2017-12-12 Advokatfirmaet Thommessen AS     Aircraft Mortgage deed - IDERA - declaration of ownership and of company
2017-12-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2017-12-05 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om godkjennelse av innleie for luftfartøy med MSN 38891(tidligere UK kjenningsmerke G-CJUI, og nytt norsk kjenningsmerke LN-LNN) SVW-MATTERS.FID471802
2017-11-30 Norwegian Air Shuttle ASA     CoA Application - Søknad om luftdyktighetsbevis
2017-11-23 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkår
2017-11-21 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-11-21 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2017-11-10 Norwegian Air Shuttle ASA     Tildeling av 24 bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2017-11-10 Norwegian Air Shuttle ASA     Tildeling av 24 bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
source: caa.no

More information: