LN-OIA

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920174
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
Adress: Fourth Floor, 3 George`s Dock,
IFSC
Dublin 1
Ireland

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-01-05
Owner verified
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
2017-12-21
Aircraft added NKOM
Bristow Norway AS
2017-12-14
Aircraft Added
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-12-20 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2017-12-14 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma     Innleie av luftfartøy
2017-12-14 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma     Registrering av luftfartøy
2017-12-14 Bristow Norway AS     Oversendelse av registreringsbevis
2017-12-14 Bristow Norway AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og validering av ARC EASA Form 15b
2017-12-14 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OIA
2017-12-13 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma     Registrering av luftfartøy
2017-12-13 Advokatfirmaet Thommessen AS     legal opinion om eierskap
2017-12-12 Advokatfirmaet Thommessen AS     legal opinion om eierskap
2017-12-11 Advokatfirmaet Thommessen AS     Declaration regarding ownership of an aircraft
2017-12-08 Advokatfirmaet Thommessen AS     legal opinion om eierskap
2017-11-29 Advokatfirmaet Thommessen AS     Legal Opinion on ownership of aircraft
2017-11-22 Advokatfirmaet Thommessen AS     Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkår
2017-11-21 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår og godkjenning av innleie. LN-OIA (msn 920174), LN-OIG (msn 920200) og msn 920176 (avventer norsk reg nr) THOMMESSEN-LIVE.FID356726
2017-11-21 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2017-11-21 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-OIA (msn 920174) - søknad om godkjenning av innleie
2017-11-19 Bristow Helicopters Ltd     airworthiness review certificate
2017-11-13 Bristow Norway AS     søknad om luftdykdighetsbevis - CofA - ARC-validering og støysertifikat
2017-10-09 Bristow Norway AS     Anmodning om 24-btis ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transpoinder
2017-10-09 Bristow Norway AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transpoinder
2017-10-09 Bristow Norway AS     Allocation of registration letters
2017-10-08 Bristow Norway AS     Allocation of registration letters / ICAO code for 920174
2017-02-20 Bristow Norway AS     Fases ikke inn
2017-02-20 Bristow Norway AS     sletting av reservasjon
2017-02-20 Bristow Norway AS     Allokering av ICAO-koder
2016-11-24 Bristow Norway AS     Allokering av registreingsbokstaver / ICAO-koder for 920065, 920159, 920282
2016-11-14 Bristow Norway AS     LN- OIA - reservasjon av registreingsmerke
source: caa.no