LN-WIX

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-103

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-103
MSN: 593
source: caa.no

Owner/Operator Details


This aircraft has been added with NKOM as source, owner information may be inaccurate until confirmed by the CAA
Name: Widerøe Asset AS
Adress: Postboks 247
8001 BODØ

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-01-20
Aircraft added NKOM
Widerøe Asset AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-19 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2018-01-05 Widerøes Flyveselskap AS     FW: LT - Flåteutvidelse trekkes tilbake
2018-01-05 Widerøes Flyveselskap AS     Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak kalles tilbake for vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse
2017-12-22 Widerøe Asset AS     Registrering av luftfartøy
2017-12-22 Widerøes Flyveselskap AS     Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-WIX
2017-12-21 Widerøes Flyveselskap AS     egenerklæring som eier av luftfartøy
2017-12-20 Transport Canada Civil Aviation     Export Airworthiness Certificate
2017-12-18 Arntzen de Besche Advokatfirma     signert bekreftelse på eierskap
2017-12-18 Widerøes Flyveselskap AS     slettemelding fra canadisk register
2017-12-18 Widerøes Flyveselskap AS     LN-WIX (copy of Lease Agreement)
2017-12-18 Widerøes Flyveselskap AS     Anmodning om registrering av luftfartøy
2017-12-15 Widerøes Flyveselskap AS     Anmodning om registrering av luftfartøy
2017-10-31 Widerøes Flyveselskap AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2017-10-30 Widerøes Flyveselskap AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
source: caa.no

More information: