LN-OIG

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920200
Engines: 2
Weight: 12020
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bristow Norway AS
Organization number: 967827363
Adress: Postboks 171
4097 SOLA
Norge
Fax: +47 51 64 66 99
Phone: +47 51 64 66 00
Radio License. Number: 6142
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
Adress: Fourth Floor, 3 George`s Dock,
IFSC
Dublin 1
Ireland

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-02-16
Owner verified
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
2018-01-24
Aircraft added NKOM
Bristow Norway AS
2018-01-16
Aircraft Added
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd

Installed radio equipment

VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
VHF Mobile Communication Transceiver 138-174 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Satellite Communication Equipment 1525-1559 / 1616-1626,5 / 1626,5-1660,5 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
Weather Radar X band
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2018-01-17 Bristow Norway AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og validering av ARC EASA Form 15b
2018-01-16 CAA UK - Civil Aviation Authority     Slettelsesattest - G-GALC
2018-01-16 Advokatfirmaet Thommessen AS     Effektueringsmelding
2018-01-16 Advokatfirmaet Thommessen AS     Signert sub-lease - godkjenning av innleie LN-OIG (msn 920200)
2018-01-16 Advokatfirmaet Thommessen AS     Registrering av luftfartøy
2018-01-16 Bristow Norway AS     Oversendelse av registreringsbevis
2018-01-16 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OIG
2018-01-15 Advokatfirmaet Thommessen AS     eierskaps- og selskapsdokumentasjon
2018-01-05 Bristow Norway AS     Application for issuance of CofA, Noise certificate and ARC-validation
2017-11-22 Advokatfirmaet Thommessen AS     Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkår
2017-11-21 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår og godkjenning av innleie. LN-OIA (msn 920174), LN-OIG (msn 920200) og msn 920176 (avventer norsk reg nr) THOMMESSEN-LIVE.FID356726
2017-11-21 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2017-11-21 Advokatfirmaet Thommessen AS     søknad om godkjenning av innleie
2017-11-14 Bristow Norway AS     Allocation of registration letters / ICAO code for 920200
2017-11-14 Bristow Norway AS     Allocation of registration letters / ICAO code for 920200
2017-11-14 Bristow Norway AS     24-bits ICAO code
2017-11-14 Bristow Norway AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
source: caa.no