LN-OMK

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8534
Engines: 1
Weight: 2250
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Fjellfly AS
Organization number: 993770124
Adress: Hartevatn industriområde 6
4755 HOVDEN I SETESDAL
Norge
Phone: +47 45206888
Radio License. Number: 6235
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Knut Axel Ugland Holding AS
Adress: Postboks 1002
4884 GRIMSTAD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-06-18
Owner verified
Knut Axel Ugland Holding AS
2018-05-18
Aircraft Added
Knut Axel Ugland Holding AS
2018-04-21
Aircraft added NKOM
Fjellfly AS

Installed radio equipment

ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
VHF Mobile Communication Transceiver 138-174 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
source: nkom.no

More aircraft operated by Fjellfly AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-05-05 Fjellfly AS     ARC 2nd extension
2019-12-09 Fjellfly AS     Fjellfly AS - Akseptering av plan vedrørende rapport 0003-0024 - LN-OMK
2019-12-05 Fjellfly AS     Fjellfly AS - Redigert plan for 0003-0024 LN-OMK
2019-11-14 Fjellfly AS     Fjellfly AS - Tilbakemelding - ACAM rapport 0003-0024 - LN-OMK
2019-10-23 Fjellfly AS     Fjellfly AS - ACAM rapport 0003-0024 - LN-OMK
2019-04-24 Fjellfly AS     ARC 1st extension
2019-01-03 Nordea Bank AB (publ), filial i Norge     registrering av heftelse
2018-06-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OMK- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-05-25 Fjellfly AS     Utstedelse av korrigert støybevis EASA Form 45 OMK2018052545
2018-05-25 Nordea Bank Norge ASA     Retur av panterett uten tinglysning
2018-05-22 Fjellfly AS     Oversendelse av registreringsbevis
2018-05-22 Knut Axel Ugland Holding AS     Registrering av luftfartøy
2018-05-22 Fjellfly AS     Utstedelse av EASA Form 25 Ldb, EASA Form 45 støybevis og ARC EASA Form 15a for fabrikknytt AS350B3 helikopter importert fra Frankrike
2018-05-22 Fjellfly AS     Fjellfly AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-OMK
2018-05-18 Østnes Helicopters     Effektueringsmelding
2018-05-15 Nordea Bank Norge ASA     Panterett i luftfartøy
2018-05-15 Nordea Bank Norge ASA     Panterett i luftfartøy
2018-05-08 Østnes Helicopters     Vedrørende registrering av luftfartøy
2018-05-08 Østnes Aero     Søknad om Registrering, (AS350B3e sn 8534)
2018-05-02 Fjellfly AS     Innleigeavtale helikopter - Dry Lease
2018-04-28 Fjellfly AS     EASA Form 52, AFM og Vekt og Balanse
2018-04-23 Fjellfly AS     Søknad om luftdyktighetsbevis
2018-04-20 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2018-02-20 Fjellfly AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuell Mode S transponder
2017-12-11 Fjellfly AS   Reservasjon av registreringsmerke
2017-12-08 Fjellfly AS   Søknad om reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no