LN-JAL

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-181

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-181
MSN: 2843046
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Flyklubben Øst
Adress: Postboks 77
1720 GREÅKER

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-01-01
Name
Flyklubben Øst
2014-02-07
Owner changed
Borg Flyklubb
2007-02-12
Aircraft Added
Sola Flyklubb

Related Youtube videos

LN-JAL data-toggle=

LN-JAL at Haugesund Airport, Karmøy

LN-JAL data-toggle=

In flight LN-JAL

LN-JAL data-toggle=

Piper Archer III LN-JAL

LN-JAL data-toggle=

Finals to R18 at ENZV

LN-JAL data-toggle=

PA28 Multi Crew Flight in Norway (soft field landing)

LN-JAL data-toggle=

Piper PA-28-181 Archer III

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-07-17 NLF CAMO     ARC og Review report
2019-09-13 Trond Kramviken Strøm     10/00762-22 - Ny loggbok
2019-09-11 Trond Kramviken Strøm     Ny loggbok
2019-08-13 NLF CAMO     ARC og Review report
2018-08-22 NLF CAMO     ARC og Review report
2017-07-13 NLF CAMO   ARC og Review report
2017-06-09 Flyklubben Øst   Reisejournal LN-JAL
2017-06-09 Flyklubben Øst   Reisejournal LN-JAL
2017-06-08 Trond Kramviken Strøm   Ny fartøyjurnal
2016-10-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-JAL- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-07-22 Norges Luftsportforbund   ARC og review report
2016-04-14 Borg Flyklubb   Ny fartøyjurnal
2016-04-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-07-14 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report
2014-08-12 NLF CAMO   ARC kopi
2014-02-25 Post- og teletilsynet   LN-JAL- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-02-10 Sola Flyklubb   eierskifte av luftfartøy
2013-08-21 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2013-05-14 DnB Finans   sletting av pantobligasjon
2013-05-08 DnB Bank ASA   sletting av pant
2012-11-20 Sola Flyklubb   Ny loggbok
2012-08-17 Norges Luftsportforbund   kopi av ARC
2012-08-16 Norges Luftsportforbund   kopi av ARC
2010-09-13 Sola Flyklubb   N-ARC siste gangs forlengelse
2010-09-08 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2009-12-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-09-09 Sola Flyklubb   Forlengelse av National Airworthiness review Certificate (N-ARC)
2009-09-01 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-02-23 DnB NOR Finans AS   registrert pantobligasjon
2009-02-18 DnB NOR Finans AS   pantobligasjon
2008-12-05 Hovet & Co. AS   Tildeling av ICAO-koder
2008-10-17 Bergen Air Transport   tstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-24 Bergen Air Transport   tstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-23 Sola Flyklubb   Utstede Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-09-12 Bergen Air Transport   Vedlikeholdsrapport
2008-09-09 Sola Flyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2007-09-21 Sun-Air of Scandinavia AS   vedlikeholdsrapport
2007-03-09 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-02-08 Statens Luftfartsvæsen   slettelsesmelding fr dansk fartøyregister
2007-01-23 Flyteknisk Notodden AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-12-04 Sola Flyklubb   bekreftelse på reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: